fbpx

קישורים

נציבי חופש המידע בעולם

מאגרי מידע

תקשורת

ארגונים בעולם

אתרים המרכזים מידע ממשלתי לצורך עידוד התארגנות לפעילות אזרחית

ארגונים בישראל

פרסומים מקצועיים

בלוגים בענייני חופש המידע

פורסם תחת:

קישורים
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il