fbpx
31 במרץ 2020

התנועה: להסיר את החיסיון הגורף מעל דיוני הממשלה במשבר הקורונה

אנו קוראים למזכיר הממשלה להגביר את השקיפות ולפרסם פרוטוקולים של ישיבות הממשלה. בריאות הציבור וייצוב המשק – אינם ביטחון המדינה (לכתבה המלאה)

קריאה: הגבירו את השקיפות בפעילות רשויות המדינה במאבק בנגיף הקורונה

התנועה לחופש המידע פעילים וארגונים בפניה משותפת שהועברה ליו"ר וועדת הקורונה ולמ"מ מנכ"ל משרד רה"מ (לכתבה המלאה)

משרד הבריאות מודה: אין כללים להפעלת נוהל "האח הגדול" בבתי החולים

כך עולה מתשובת המשרד לפניית התנועה. לדברי המשרד, צילום והאזנה במשך 24/7 למאושפזים חולי קורונה נתון לשיקול הדעת של כל בית חולים בנפרד (לכתבה המלאה)

התנועה לקופות החולים: אמצו את החלטת ביהמ"ש ופרסמו את החלטות ועדות חריגים

אחרי שבית בית המשפט הורה לקופ"ח כללית לפרסם לראשונה את החלטות ועדת החריגים שלה – פנינו לשאר קופות החולים כדי שיאמצו את הנורמה החדשה (לכתבה המלאה)

בג"ץ החזיר לשלום את בקשת אפי נוה לקבל מידע לביסוס טענתו לאכיפה בררנית

נוה ביקש לקבל תקדימים בהם הועמדו לדין אנשים שיצאו מהמדינה שלא כדין. בג"ץ דחה את הבקשה לבטל את החלטת ביהמ"ש השלום. עמדת התנועה לא התקבלה (לכתבה המלאה)

התנועה פנתה – ומשרד הבריאות פרסם נהלים להתמודדות עם נגיף הקורונה

החוק מחייב את הרשות להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות שלפיהן היא פועלת. אנו סבורים שבשעת חירום זו יש חשיבות גדולה במיוחד לפרסם אותן, ולכן פנינו בעניין למשרד הבריאות (לכתבה המלאה)

רשימת שיאני השכר במערכת המשפט נחשפת

בעקבות פניית התנועה לחופש המידע להנהלת בתי המשפט – מתפרסמות המשכורות הגבוהות במערכת המשפט (לכתבה המלאה)

דווקא בשעת חירום – שקיפות הכרחית לאמון הציבור

שקיפות מרבית מצד הממשלה היא צו השעה לא פחות מהיגיינה וריחוק חברתי. מאמר מאת מנכ"לית התנועה, עו"ד רחלי אדרי (לכתבה המלאה)

שקיפות היא לא רק עניין של אמון הציבור / רחלי אדרי

מעל הכל שקיפות היא נורמת התנהלות תקינה. היא עניין תרבותי וארגוני ומטרתה העיקרית היא לייצר פיקוח ובקרה על פעולות השלטון • מאמר מאת מנכ"לית התנועה לחופש המידע (לכתבה המלאה)

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il