דילוג לתוכן העמוד

אנחנו שקופים

מוזמנים לעיין בתקציב ובפירוט המתעדכן של הוצאות המאבק המשפטי לחשיפת דיוני הממשלה

תקציב מתוכנן

נושא הוצאה
אגרות, שליחויות והמצאות 10,000
הליכים משפטי (לרבות ייצוג וכתיבה) 50,000
דיגיטל 10,000
הוצאות משפט 10,000
תקורות 5,000
סה"כ 85,000

מעקב הוצאות משפטיות + גיוס המונים (מתעדכן)