דילוג לתוכן העמוד

המאבק על פרסום מידע אלגוריתמי

בעולם טכנולוגי שבו החלטות מתקבלות גם על ידי מחשבים – על הרשויות לחשוף גם תוכנה, קוד או אלגוריתם. יצאנו להיאבק על הפרשנות להגדרת ה"מידע" בחוק חופש המידע