דילוג לתוכן העמוד

המאבק על פרסום מידע אלגוריתמי

בעולם טכנולוגי שבו החלטות מתקבלות גם על ידי מחשבים – על הרשויות לחשוף גם תוכנה, קוד או אלגוריתם. התנועה לחופש המידע והקליניקה למשפט טכנולוגיה וסייבר באוניברסיטת חיפה בפרויקט מיפוי השימוש במידע אלגוריתמי

במימון משותף של האיחוד האירופי
המידע שהושג במסגרת הפרויקט מתאפשר בזכות תמיכת האיחוד האירופי, אך אינו משקף את עמדותיו בהכרח.