דילוג לתוכן העמוד

פרסום נהלי פיזור הפגנות

הנהלים מתפרסמים לאחר שבית המשפט קיבל את עתירת האגודה לזכויות האזרח והתנועה לחופש המידע, והורה למשטרה לפרסם את נהלי השימוש במכת"זית, אלות ורימוני הלם. בעקבות פסק הדין פרסמה המשטרה גם את נוהל הפעלת מערכת "צעקה"