דילוג לתוכן העמוד

תנאי השימוש באתר

תמצית תנאי השימוש באתר התנועה לחופש המידע (ע"ר 580425700)

השימוש באתר התנועה, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים הפועלים במסגרתו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלו אנא קרא/י בקפידה.
• את/ה רשאי/ת להשתמש באתר ולשתף בכל מידע שהגיע לידי התנועה והכל בהתאם להוראות הדין בלבד ובאופן שאינו פוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו.
• התוכן הרב המצוי באתר מגיע אל התנועה לחופש המידע באמצעות הגשת בקשת מידע, הוא נמסר לתנועה כדין ובהתאם להוראות החוק או הליך המלווה בית משפט, ועל כן מיועד לכל מטרה לרבות שימוש מסחרי, פרטי, אקדמי וחינוכי.
• השימוש באתר התנועה אינו מחייב רישום או הזדהות.
• ככלל המידע שמגיע אל התנועה מרשויות המדינה יכול לכלול מידע פרטי/מסחרי/אחר, אך מידע זה נמסר לתנועה כדין ובהתאם להוראות החוק, התנועה אינה עושה כל שינוי, הסרה או הוספה למידע שנמסר לה והוא מתפרסם לציבור כפי שנמסר לה במסגרת פעילותה וללא כל שינוי מצדה.
• האתר והתוכן המצוי בו ניתן לשימוש כמות שהוא (("AS IS") השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה, התנועה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר המסתמך על התוכן המצוי באתר.
• על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, או מהאתר, מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

הקדמה
ברוכים הבאים לאתר הבית של התנועה לחופש המידע (ע"ר) (להלן: "האתר" ו"התנועה" בהתאמה). התנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה שמספרה 580425700 וכתובתה הרשמית לצורך דואר והמצאות: סעדיה גאון 26, תל אביב. האתר פועל בכתובת האינטרנט www.meida.org.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה של התנועה.
השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים ובמידע הרב המצוי בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה וכן לתנאים נוספים המופיעים באתר הוראות וכללים נוספים שייתכן ויוצגו בפנייך במהלך השימוש באתר לרבות רשימות הדיוור והתפוצה של התנועה.
הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך וחובותייך ביחס לשימוש באתר ובתוכן המצוי בו. תשומת ליבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת וכי מוטלת עליך החובה להתעדכן בהם. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, הינך מתבקש להימנע מהשימוש באתר.
המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפונים חכמים, שעונים חכמים, מחשבי לוח למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים באופן שווה, כמובן, לכל המינים.
במסמכים המחייבים משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio), או כל שילוב שלהם (כגון סרטוני וידאו אודיו-ויזואליים) או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.
התנועה לחופש המידע היא עמותה בלתי תלויה וא-פוליטית הפועלת לקידום הזכות למידע וזכות הציבור לדעת באמצעות שימוש בחוק חופש המידע ופניה לערכאות משפטיות במקרים בהם הרשות מסרבת או נמנעת ממתן מידע. כעמותה, התנועה לחופש המידע פועלת ללא מטרת רווח ופעילותה נעשית לטובת קידום הזכות למידע ועל כן כל תוכן המצוי באתר התנועה חופשי לשימוש הציבור לכל מטרה.
אתר התנועה כולל מידע רב המתקבל אצל התנועה מרשויות המדינה השונות, לרבות כתבי בי-דין של התנועה ושל צדדים אחרים לרבות המדינה ובתחומים שונים. השימוש באתר ובתכנים המתפרסמים בו הוא באחריות המשתמשים וכל שימוש או הפצה של המידע היא באחריות המשתמש, ואינה מהווה כל תחליף לחוות דעת או יעוץ משפטי.
השימוש באתר
הנך רשאי לעשות כל שימוש בתכנים ובמידע המצוי באתר התנועה-
• הנך רשאי להשתמש באתר לצרכים פרטיים, חינוכיים ואקדמיים בלבד ולמטרות שאינן מסחריות, אלא אם צוין במפורש אחרת;
• אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים וביישומים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
• אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
התנועה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לנהוג באחריות.

פרטיות
התנועה מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר או בקהילות המקוונות והרשתות החברתיות. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, מומלץ לעיין בה מעת לעת.
ככלל המידע שמגיע אל התנועה מרשויות המדינה יכול לכלול מידע פרטי, אך מידע זה נמסר לתנועה כדין ובהתאם להוראות החוק, התנועה אינה עושה כל שינוי, הסרה או הוספה למידע שנמסר לה והוא מתפרסם כפי שנמסר לה במסגרת פעילותה.
אתר התנועה, אוסף מידע שאינו מזוהה באופן אישי מהסוג שדפדפני אינטרנט ושרתים עושים בדרך כלל, כמו סוג הדפדפן, שפה, האתר המפנה, המועד וכדומה. מטרת האיסוף היא להבין טוב יותר את המבקרים באתר והשימוש שנעשה באתר. כך גם עשוי להיות שימוש בעוגיות (Cookies) ,שהם קבצים המאוחסנים במחשבו של המבקר ומאפשרים לבצע מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר. באפשרות המבקר, להגדיר בדפדפן כי הוא ימנע משמירת הקבצים במחשב המבקר ובכך חסום אפשרות מעקב זו.

נגישות
ככלל, אתר התנועה לחופש המידע לא חב בנגישות. יחד עם זאת, ומתוך חשיבות הנגישות והזמינות של תכני ופעילות העמותה, חשוב לנו ככל הניתן כי האתר יהיה קריא, מובן וברור לכל אדם באשר הוא ובאופן בלתי תלוי במגבלות שיש לו. לפיכך אם מצאתם פריט או תוכן באתר שאינו נגיש, נודה על הפניית תשומת ליבנו. בין היתר, נעשה ניסיון כי הטקסטים באתר יהיו קראי מכונה ובניגודיות מתאימה לרקע. בנוסף, התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד ומהות התוכן המוצג בתמונה מלווה בטקסט ברור ומובן. ככל שברצונכם להגדיל את גודל הטקסט והתצוגה, ניתן בכפתור הנגישות המצוי בתחתית האתר.
ככל שיש קושי בהיבטים אלה, ניתן ליצור עמנו קשר ונשתדל לשלוח ולפרסם את המידע באופן הנגיש ביותר לכל אחד.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים הניתנים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לתנועה לפרסום על ידי צד אחר) הן של התנועה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לתנועה להשתמש בהם. אפשר להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, כל זאת ניתן לעשות ובתנאי שניתנה הפניה נאותה למקור המידע ולתנועה לחופש המידע והכל לפי העניין ותוך הפעלת שיקול דעת אחראי וסביר.
סימני מסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנם, לרבות תומכים ונותני חסות) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

אחריות
השימוש באתר, בקהילות המקוונות, ובכל תוכן, או שירות בהם ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והתנועה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות הכלולים בו.
שינוי במסמכים המחייבים
התנועה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או כל אחד מהמסמכים המחייבים. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים בתנאים או במסמכים המחייבים בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים ו/או למסמך המחייב הרלוונטי. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המסמך המחייב הרלבנטי, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.
בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר או ההשתתפות באילו מהקהילות המקוונות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל.

פנה אלינו
התנועה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבד את זכויותיהם של משתמשי האתר והקהילות המקוונות. אם אתה סבור כי פורסם באתר או באילו מהקהילות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או המפר את זכויותיך, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם office@meida.org.il

עודכן לאחרונה 28 באפריל 2022