התנועה ללשכת עורכי הדין: חשפו איך התקבלה ההחלטה להגיש תביעת לשון הרע נגד העיתונאית שרון שפורר

בבקשת מידע שהגשנו ללשכה ביקשנו לחשוף את פרוטוקול הישיבה שבה התקבלה ההחלטה, מי היו המשתתפים, ואיך נבחר משרד עורכי הדין קסוטו נוף ושות' לייצג את לשכת עורכי הדין בתיק. נמתין 30 ימים

13 בפברואר 2017

בקשת המידע שהגשנו ללשכת עורכי הדין

שלום רב,

הנדון: בקשת מידע  לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

בתחילת חודש פברואר פורסם כי לשכת עורכי הדין, והעומד בראשה, עו"ד אפי נווה, תובעים את העיתונאית שרון שפורר בגין שתי כתבות שפרסמה האחרונה (להלן: התביעה).

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח–1998 (להלן: החוק) נבקש לקבל את המידע הבא אשר נוגע הן להחלטה להגיש את תביעת לשון הרע נגד שפורר והן להחלטה למנות את משרד עורכי הדין קסוטו נוף ושות' לייצג את לשכת עורכי הדין בתיק:

  1. פרוטוקול הישיבה ולרבות מועד כינוס הישיבה, שבה הוחלט על הגשת התביעה;
  2. שמות הנוכחים בישיבה ותפקידיהם;
  3. אופן קבלת ההחלטה על מינוי משרד עו"ד קסוטו נוף ושות' לייצג בהליך;
  4. החוזה שנחתם עם משרד עו"ד קסוטו נוף ושות';
  5. ככל שדובר במכרז שבוצע לצורך מינוי המשרד המייצג, נבקש לקבלו וכן את מספר משרדי עורכי הדין הנוספים שהגישו מועמדותם;
  6. אם לא דובר במכרז, נבקש לקבל את שמות מי שהיו אמונים על ההחלטה הנוגעת להתקשרות עם משרד עו"ד קסוטו נוף ושות'.

בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נבקש לקבל את הנתונים או המסמכים, בקבצים אלקטרוניים ובפרט קבצי CSV ( לדוגמא Excel) או קבצי טקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות ונהלים.

בהתאם לסעיף 6(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, עמותה העונה על האמור בסעיף פטורה מתשלום אגרת הבקשה. על כן, כיוון שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, שהציגה אישור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה ציבורית – היא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל שאדרש, אני מתחייבת לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 150 ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה.

להזכירכם, על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף 6א לתקנות חופש המידע (אגרות), חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.            

>>> עדכון: קיבלנו גם תשובה חלקית מאוד מלשכת עורכי הדין

 

 

פורסם תחת:

חדשות

תגובה אחת בנוגע ל“התנועה ללשכת עורכי הדין: חשפו איך התקבלה ההחלטה להגיש תביעת לשון הרע נגד העיתונאית שרון שפורר”

  • ארי בתאריך 14 בפברואר, 2017 בשעה 10:17

    נו מר נווה, העברת כבר הפרוטוקול או שיש לך מה להסתיר?

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il