ממוני חופש המידע

הרשות וכתובתה שם הממונה טלפון ופקס אפשרויות תשלום האגרה אפשרויות הגשת בקשות
הרשות וכתובתה שם הממונה טלפון ופקס אפשרויות תשלום האגרה אפשרויות הגשת בקשות

משרד האוצר

יח לפניות הציבור וחוק חופש המידע קפלן 1, הקרייה, ירושלים 91131

אנט קליימן 02-5317155-215 מענה טלפוני בין השעות 11:00-13:0002-5317111 מרכזייה פקס: 02-3556953 02-5695347 ניתן לשלם דרך אתר התשלומים הממשלתיים (שוהם) ניתן לשלוח בפקס, בדואר או במייל: pniot@mof.gov.il

מבקר המדינה

בית הדפוס 12 גבעת שאול 1081 ת.ד 91010

עו"ד צחי סעד 02-6665105 פקס: 02-6665150 5-05350-8 ניתן לשלוח בקשה דרך הכתובת: http://www.mevaker.gov.il
מייל: feedback@mevaker.gov.il

משרד הביטחון

היח' לפניות ותלונות הציבור קפלן 37 ת"א 61909

שי לב 03-6975540 פקס: 03-6976711 התשלום מתבצע ע"י שובר שנשלח לאחר קבלת הבקשה ניתן לשלוח בקשה בפקס או בדואר ע"ג טופס המיועד לכך, ניתן למצוא אותו בכתובת:
http://www.mod.gov.il
מייל: pniot@mod.gov.il

משרד המדע

גב' אור דורון 03-6967272 050-6231239 מייל: or@most.gov.il

משרד התרבות והספורט

ת.ד 57577 תל אביב, 61575

אור דורון 03-6367237 03-6873097 http://www.mcs.gov.ilניתן לשלוח בקשות ב
פקס, בדואר או במייל: or@most.gov.il

המשרד לביטחון פנים

המשרד לביטחון הפנים ת .ד . 18182 ירושלים 91181

יואל לוי 02-5429961 פקס: 02-5826769 ניתן לשלם דרך אתר התשלומים הממשלתיים (שוהם) ניתן לשלוח ע"ג הטופס שבכתובת:
http://www.mops.gov.il
מייל: Applications@mops.gov.il

המוסד לביטוח לאומי

שד ויצמן 13 ירושלים 91909

חיים פיטוסי 02-6709530/2 פקס: 02-6540428 לא ניתן לשלם את האגרה דרך האינטרנט או חשבון בנק, רק לאחר קבלת הבקשה שולחים שובר לתשלום ניתן לשלוח ע"ג הטופס שבכתובת: http://www.btl.gov.il
ניתן לשלוח בקשות בפקס, בדואר ובמייל galitg@nioi.gov.il

משרד הבינוי והשיכון

קריית הממשלה מזרח י"ם ת.ד 18110 י"ם 91188

עמי גלילי 02-5847609 פקס: 02-5847834 שולחים שובר לתשלום לאחר קבלת הבקשה, כמו כן ניתן לשלם דרך אתר התשלומים הממשלתיים (שוהם) ניתן לשלוח בקשות בפקס, בדואר ובמייל: amig@moch.gov.il

משרד המשפטים

צאלח אל דין 29 ירושלים 97110

עו"דמיכל טנא 02-6466321פקס: 02-6467940 ניתן לשלם דרך אתר התשלומים הממשלתיים (שוהם) או ע"י שובר שנשלח חזרה בכל האמצעים yaelk@justice.gov.il

משרד הפנים

קפלן 2 קריית הממשלה י"ם 91950

זיוה שרבף 02-6701501 02-6703718 פקס: 02-6701572 בנק הדואר 09 סניף001 חשבון: 0-024517 לא ניתן לשלם דרך האינטרנט ניתן לשלוח בקשות בדואר או בפקס shalombe@moin.gov.il

משרד הבריאות

רבקה 29 תלפיות י"ם 91010

נעמי ליבני 02-5681318 פקס: 02-6725836 ניתן לשלם דרך אתר התשלומים הממשלתיים (שוהם) ניתן לשלוח בקשות בפקס, בדואר ובמייל: pniot@moh.health.gov.il ע"ג הטופס
שבכתובת: http://www.health.gov.il

משרד ראש הממשלה

הקרייה בניין ג קפלן 3 י"ם 91919

רותי אברמוביץ 02-6705555 פקס: 02-6546717 22125 ניתן לשלם דרך אתר התשלומים הממשלתיים (שוהם) ניתן לשלוח בקשות ע"ג הטופס שבכתובת:
http://www.pmo.gov.il
מייל: Pmo.heb@it.pmo.gov.il

הנהלת בתי הדין הרבניים

כנפי נשרים 22 גבעת שאול י"ם

זלמן קוויטנר 02-6752338 פקס: 02-6515499

משרד הרווחה

קפלן 2 קרית הממשלה י"ם 91012

יהודית שפיצר 02-6752308 פקס: 02-5635344 0-02485-0 עדיין לא ניתן לשלם דרך האינטרנט yehuditsh@molsa.gov.il בקשות יש לשלוח בדואר ניתן להגיש בקשה ע"ג הטופס
שבכתובת:
http://www.molsa.gov.il

משרד החוץ

מנהל מחלקת רשומות ומאגרי מידע קריית הלאום שד יצחק רבין 9 י"ם

אריה זיני 02-5303627 פקס: 02-5304039 ניתן לשלם דרך אתר התשלומים הממשלתיים (שוהם)

רשות השידור

יפו 161 ירושלים מיקוד 91280

כרמלה ישראלי 02-5015520 02-5015526 יש להגיש בקשה ע"ג הטופס שבכתובת http://www.iba.org.il
מייל: carmelai@iba.org.il

משרד החינוך

שבטי ישראל 29 ירושלים 91911

סופיה מינץ 02-5602444 פקס: 02-5604342 0022298 ניתן לשלם דרך אתר התשלומים הממשלתיים (שוהם) מייל: meyda@education.gov.il

הרשות לניירות ערך

כנפי נשרים 22 ירושלים 95464

02-6556555/ 65

הכנסת

קרית בן גוריון י"ם 91950

גיורא פורדס 02-6753339 פקס: 02-6521599 50021 אין אפשרות לתשלום באינטרנט מייל: vdept4@knesset.gov.il ניתן להגיש בקשה ע"ג הטופס שבכתובת באמצעות
הדואר או הפקס: http://www.knesset.gov.il

משרד התחבורה

בנק ישראל 5 קריית הממשלה ת.ד 867 י"ם 91008

אפרת קילשטוק 02-6663095 02-6663093 איריס-עוזרת פקס: 02-6663094 0-24618-5 ניתן לשלם דרך אתר התשלומים הממשלתיים (שוהם) יש לפנות בכתב. ניתן לשלוח בקשות גם למייל: meida@mot.gov.il

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

דרך המכבים ת.ד 30 בית דגן

אילן ישראל 03-9488558 03-9485458 פקס: 03-9485357 ניתן לשלם דרך אתר התשלומים הממשלתיים (שוהם)

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

בנק ישראל 5, קרית הממשלה, ירושלים תד 3166 מיקוד 91036

יסמין סיאני 02-6662305 02-6662000 (מרכזייה) פקס: 02-6662923 25733 ניתן לשלם דרך אתר התשלומים הממשלתיים (שוהם) ניתן לשלוח בקשה ע"ג הטופס שבכתובת
http://www.moit.gov.il
מייל: dover@moital.gov.il

המשרד להגנת הסביבה

כנפי נשרים 5 י"ם 91340

מיכל ריבלין 02-6495803 פקס: 02-6495892 ניתן לשלם דרך אתר התשלומים הממשלתיים (שוהם) ניתן לשלוח בקשה בדואר, במייל: pniot@sviva.gov.il או באמצעות טופס הפנייה
המקוון שבכתובת
http://www.sviva.gov.il

משרד התקשורת

יפו 23 ירושלים 91999

עו"ד ניצן לבנה 02-6706301 02-6702256 פקס: 02-6235695 0-24701-8 מייל:livnen@moc.gov.il

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כנפי נשרים 66 גבעת שאול י"ם 95464

אריה אהרון 02-6592222 02-6592287 פקס: 02-6521340 מייל: aharon@cbs.gov.il

משרד התשתיות הלאומיות

יפו 216 ת.ד 36148 ירושלים 91360

יסמין סיאני 02-5006707 פקס: 02-5006706 0-06223-0 ניתן לשלם דרך האינטרנט ניתן לשלוח בקשה בדואר, בפקס או במייל ytekutiel@mni.gov.il ניתן להגיש בקשה
ע"ג הטופס שבכתובת:
http://www.mni.gov.il

מידע בנושאי מים

עו"ד עדנה הררי – הממונה על יישום החוק ברשות המים 03-6369783 פקס: 03- 6369755 מייל: water@water.gov.il

צה"ל

מדור פניות הציבור- איתמר בן אבי 9 ת"א ד.צ 01025

דובר צה"ל יש להפנות לאור-מש"קית חופש המידע 03-5695757 פקס: 03-5693971 אין צורך לשלם ניתן לשלוח בקשה בדואר או בפקס. ניתן להגיש בקשה ע"ג הטופס שבכתובת:
http://www1.idf.il/
מייל: israelipr@idf.gov.il

משרד התיירות

בנק ישראל 5 י"ם, תד 1018 מיקוד 91009

גדעון שניר 02-6664395, 02-6664344 פקס: 02-6664450 ניתן להגיש בקשה ע"ג הטופס שבכתובת:
http://www.tourism.gov.il

המשרד לקליטת עלייה

קפלן2 ירושלים 91950

יוליה אוספובט-גורביץ 02-6750302 פקס: 675267502- 0-02221-4 ניתן לשלוח בקשה ע"ג הטופס שבכתובת:
http://www.moia.gov.il
מייל: hmeida@moia.gov.il

נציבות שירות המדינה

קפלן 3 הקריה ירושלים 91340

הניה מרקוביץ 02-6705120 מייל: henyama@civil -service.gov.il

משטרת ישראל

רחוב הרצל 91 בניין קרית הממשלה, רמלה

פקד אבישג זקן ויסנברג (עו"ד)
ראש היחידה לתלונות הציבור
089189451 פקס: 089189494 tlunot@police.gov.il

רשות החברות הממשלתיות

הגן הטכנולוגי, מלחה בניין 23, קומה 8 ירושלים 96951

עו"ד גונן 02-5421550

הרבנות הראשית לישראל

בית יהב ירמיהו 80 ירושלים תד 36016 מיקוד 91360

זלמן קויטנר/עו"ד ירון קט 02- 5313114/6 פקס: 02-5377874 0025678

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

רח כנפי נשרים 5 ת"ד 3445 ירושלים

אלונה אריאלי להב 02-6556207 פקס: 02-6556285 בהמחאה לפקודת הרשות השנייה

קופ"ח מאוחדת

היחידה לפניות הציבור, אבן גבירול 124 ת"א 62038

ניצה מגריזו

קופ"ח מכבי

נציבות פניות הציבור תד 50493 ת"א 68125

גליה סעדיה נתנלה לוין

קופ"ח כללית

נועה דנאי 03-6923433 אין צורך בתשלום מראש, רק לאחר בדיקת הבקשה. התשלום מתבצע באמצעות המחאה מייל: noade@clalit.org.ilניתן לשלוח בקשה באמצעות האתר בכתובת:

http://www.clalit.org.il

קופ"ח לאומית

שפרינצק 23 ת"א 64738

ד"א אמיר פרידנברג

רשות המיסים

אילן צור 02-6559145 פקס: 02-6559167 ניתן לשלם דרך אתר התשלומים הממשלתיים (שוהם) ניתן להגיש בקשה דרך האתרדואר אלקטרוני: hofesh@taxes.mof.gov.il

בנק ישראל

סיון 02-6552712 מייל: civan@boi.gov.il

מנהל מקרקעי ישראל

שמאי 6 תד 2600 ירושלים 94631

אלי מורד 02-6208422 פקס: 02-6208447 0-02449-4
משרד לפיתוח הנגב והגליל שדרות שאול המלך 8 ת"א. דרור סורוקה 03-6060705 תשלום האגרה נעשה באינטרנט אל משרד רוה"מ.

פורסם תחת:

ממוני חופש המידע
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il