דילוג לתוכן העמוד

הוועדה התכנסה, אבל במשרד החינוך העדיפו להעלים את ההמלצות

מה נכתב בדו"ח הוועדה המקצועית שבחנה את מדיניות פרסום תוצאותיהן של בחינות המיצ"ב – השאלה הזו נדונה בדיון שהתקיים בבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים בעתירת התנועה לחופש המידע וארגון הל"ה. העותרים ביקשו מבית המשפט להורות למשרד החינוך לחשוף את תוצאות בחינות המיצ"ב הנערכות על ידו, וכן את תוצאותיהם של מבחני הערכה ארציים אחרים בחלוקה לפי בתי ספר, שכבה, כיתה ויישוב.

בפתח הדיון, שנערך ב-22 במאי בפני השופט יורם נועם, מתח בית המשפט ביקורת על כך שהמדינה לא צירפה לתשובה את דו"ח הוועדה המקצועית שהקים משרד החינוך כדי לבחון את מדיניות פרסום בחינות המיצ"ב, למרות הרלוונטיות שלו, ולמרות החשיבות הרבה שיש להמלצות לנושא הדיון. התנועה לחופש המידע ביקשה בעבר לקבל את דו"ח הוועדה והמלצותיה, אך משרד החינוך טען שהדו"ח "לא נמצא".

העותרים, באמצעות עורכי הדין בעז בן צור ורז בן-דור, טענו כי ניכר מתשובת המדינה שהמלצות הוועדה היו לפרסם את המידע, זאת משום שהמדינה הודיעה שלא אימצה את המלצות הוועדה, וכי היא מתנגדת לפרסום המידע. על כן דרשו העותרים שבית המשפט יורה למשרד החינוך לחשוף לאלתר את דו"ח הוועדה ואת המלצותיה.

לאחר דיון שנערך שלא לפרוטוקול, המליץ בית המשפט למדינה לכנס מחדש את הוועדה, על מנת לשקול פעם נוספת את מדיניות משרד החינוך בנוגע לפרסום הבחינות. לאחר שמשרד החינוך שקל את הצעת בית המשפט, הוא הודיע כי המלצות הוועדה בעניין נמסרו בעל פה למנכ"לית משרד החינוך (טענה שנשמעה לראשונה בדיון), ועל כן לא ניתן להעבירן לעותרות או לבית המשפט.

בעקבות זאת הוסכם בין הצדדים, בהמלצת בית המשפט, כי משרד החינוך יפעל לכינוס הצוות המקצועי שדן בעבר בנושא בחינות המיצ"ב, לדיון מחדש בהמלצותיו למשרד בנושא מדיניות הפרסום של תוצאות הבחינות. עוד הוסכם כי הצוות יגבש את המלצותיו ויגיש אותן למנכ"לית משרד החינוך; וכי משרד החינוך יקיים דיון מחודש בסוגיה לאחר קבלת המלצות הצוות המקצועי – כל זאת בתוך 4 חודשים. עוד נקבע כי משרד החינוך יגיש כתב תשובה מתוקן לעתירה עד תחילת ספטמבר, כשלעותרים יתאפשר להגיב לתשובה לפני הדיון – שנקבע ל-25.9.08.

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️