דילוג לתוכן העמוד

בעקבות עתירת חופש מידע של "הארץ" – שירות בתי הסוהר יחשוף את המוסדות אליהם מופנים הנידונים לעבודות שירות

  • עו"ד אבנר פינצ'וק מהאגודה לזכויות האזרח סוקר את פסק הדין ומצטט מתוכו:

ביום 17.6.12 התקבלה עתירת עיתון "הארץ" נגד שירות בתי הסוהר לקבלת פרטי הגופים שמשמשים כמעסיקים למבצעים עבודות שירות. המשיבים טענו, כי חשיפת הפרטים תשבש את עבודת הרשות ותפגע בפרטיות הגופים המעסיקים. השופט אילן שילה (בית המשפט לעניינים מנהליים, מחוז מרכז) דחה את הטענות במישור העובדתי ובמישור המשפטי כאחד. רובם של הגופים המעסיקים את המרצים עונש של עבודות שירות הם גופים שלטוניים או ציבוריים. לא נטען כי נעשה מאמץ לשנות את דעתם של הגופים שהודיעו כי יחדלו להעסיק מבצעי עבודות שירות אם תיחשף זהותם (של הגופים). "סירובה של המדינה לחשוף את המידע, מאמץ את טענת הבושה של אותם מוסדות… בסירובה אף מתעלמת המדינה מהתועלת שבפרסום והיא באפשרות הניתנת לה ולציבור  לפקח פיקוח מדוקדק יותר על התאמת המועסק למעסיק, ובאפשרות לפקח על ההטבה הניתנת למוסדות המעסיקים בהעסקת עובדי שירות ללא תשלום. בסופו של דבר, חובת המדינה היא לקעקע סטיגמה, שלדבריה השתרשה בציבור… החששות שמביעה המדינה בתשובתה, כגון להצפת בתי הסוהר, הגדלת עלויות הענישה, הצעות שוחד פוטנציאליות, איומים על מעסיקים וכיו"ב, אינם אלא חששות גרידא.

באשר להיבט הנורמטיבי – המדינה טענה, שחשיפת המידע עלולה לשבש את עבודת הרשות (סעיף 9(ב)(1) לחוק חופש המידע). בית המשפט מזכיר את הפסיקה, שלפיה החשש לשיבוש עבודת הרשות צריך להיות ברמת הסתברות של קרוב לוודאי או ודאות גבוהה לשיבוש רציני וחמור". "לא מצאתי בתשובת המדינה חשש לשיבוש, לא כל שכן חשש בדרגה של 'ודאות קרובה' או 'ודאות גבוהה לשיבוש חמור ורציני' של תפקודם התקין של המשיבים בביצוע התפקידים המוטלים עליהם לפי חוק העונשין".

 בית המשפט מוסיף ואומר שהמדינה לא שקלה את החשיבות הגדולה שבחשיפת המידע: "הפעלת שיקול דעתם של המשיבים מהווה חלק מהותי מהליך משפטי פומבי, אך היא אינה זוכה לפומביות של ההליך, כאמור אינה מגיעה בדרך כלל לביקורת שיפוטית, ואין למעשה גוף הבודק את התקיימות אמות המידה הנדרשות מהרשות בהפעלת שיקול דעתה, כגון בהפעלת עקרון השוויון (כלפי המעסיקים מחד גיסא וכלפי הנידונים  מאידך גיסא). אעיר כאן כי בדו"ח המבקר הפנימי של המשרד לביטחון פנים על מערך עבודות השירות מחודש ינואר 2004 … עלתה ביקורת חריפה על פעולות הרשות. אין לפניי טענה כי מאז ועד היום שבו ונחשפו ההליכים … לעין הציבור, ולא ברור אם הדו"ח  האמור פורסם לציבור… כשם שעקרון הפומביות נמצא ביסוד ההליך השיפוטי, כך ראוי שיעמוד גם ביסוד הליך הענישה על כל הסתעפויותיו, לרבות האופן שבו נבחר המעסיק ומותאם לעובר העבירה. שקיפותו של ההליך לציבור חיונית לצורך חיזוק אמון הציבור, לא רק ברשויות המשיבות, אלא גם בבתי המשפט הפועלים על פי עצתן.

העותר זכאי על כן לצו כמבוקש. עם זאת, על מנת לאפשר למשיבים לשכנע את המוסדות שהודיעו כי לא יעסיקו עובדי שירות  אם יפורסמו שמותיהם, להסביר לציבור את מצב הדברים ולהסיר חששות וסטיגמות שנטענו, וכדי לאתר מוסדות נוספים שיעסיקו עובדי שירות, אני דוחה את המועד למסירת המידע  לששה חודשים מהיום.

העתירה מתקבלת. המדינה חויבה בהוצאות האגרה ובהוצאות משפט בגובה 25,000 שקל.

את העותרת ייצגה עו"ד טל ליבליך ואת המדינה עו"ד ליפז סרוסי.

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️