דילוג לתוכן העמוד

המידע התקבל רק לאחר הגשת העתירה; משרד הביטחון חויב בהוצאות

החלטת השופטת גדות

המידע שהתקבל על פעילות עמותת לחופש נולד