דילוג לתוכן העמוד

בעקבות בקשת מידע שהגשנו: מכון התקנים חושף לראשונה את הדו"חות שלו (טוב, רק חלק מהם)

בעקבות דרישה של התנועה לחופש המידע, נאלץ מכון התקנים לפרסם לראשונה נתונים על מצבת כוח האדם שלו. בין הנתונים: רכיב ההוצאה הראשון – שכר העובדים, השני – אחזקת כלי רכב. המכון נענה באופן חלקי לבקשת התנועה לחופש המידע, שדרשה מהמכון לחשוף את דו"ח הרווח וההפסד שלו ונתונים נוספים. בתנועה לחופש המידע לא מסתפקים בנתונים שנחשפו ודורשים שהמכון יחשוף את כל דו"חותיו המבוקרים ולא רק שברי מידע. "מכון התקנים הינו גוף ממשלתי וככזה חלות עליו חובות השקיפות והדיווח לציבור, כמו על גופים ציבורים אחרים", אמרו בתנועה.

בניגוד לגופים ממשלתיים אחרים, שחושפים את הדו"חות שלהם באופן שקוף וקבוע, מכון התקנים התנהל עד כה בעמימות. התנועה לחופש המידע ביקשה לחשוף את הדו"חות המבוקרים של המכון, דו"חות רווח והפסד ומאזן, וגם לקבל מידע לגבי מצבת העובדים של הארגון ורשימת בעלי תפקידים הנושאים משרות בכירות.

על פי הנתונים שפירסם המכון, בשנת 2012 עמדו הכנסותיו על 371 מיליון שקל, לעומת 356 מיליון שקל בשנה שלפני כן – עלייה של 4% במחזור. הוצאות השכר הן רכיב ההוצאות הגדול ביותר של המכון – 70% מסך הוצאותיו, וזהו נתון שירד מעט מאז 2010. בשנת 2012 הוציא המכון 248 מיליון שקל על סעיף "שכר ונלוות". עלות השכר הממוצעת לעובד היתה בשנה שעברה 19.5 אלף שקל לחודש.

מצבת העובדים של מכון התקנים נמצאת בגידול מתמיד. בדצמבר 2010 היו למכון 960 עובדים, אך עד לסוף שנת 2012 גדל המספר ל-1,060. מהנתונים עולה כי בשמונת החודשים הראשונים של 2013 התווספו 19 עובדים נוספים למכון ולסך כולל של 1,079 משרות.

רכיב ההוצאה השני בגודלו במכון הוא אחזקת רכב. נתון זה עמד בשנת 2012 על 25 מיליון שקל. מכון התקנים הוא גוף רווחי המדווח על "עודף מפעילויות לפני עלויות מימון" של 18.8 מיליון שקל ב-2012. נתון זה ירד מ-24 מיליון שקל ב-2011. שווי נכסי מכון התקנים בספרים הוא 100 מיליון שקל, לעומת 88.8 מיליון שקל ב-2010.