דילוג לתוכן העמוד

הולנד: חוק חופש המידע חל גם על הודעת ווטסאפ בטלפון פרטי

בהחלטה תקדימית קבע בית המשפט לעניינים מנהליים בהולנד כי מסרוני טקסט והודעות ווטסאפ שנשלחו במסגרת העבודה באמצעות מכשיר טלפון פרטי כפופים לחוק חופש המידע, המתייחס לכל מידע בעל אופי עסקי ללא תלות במדיה בה הוא מאוחסן.

ההחלטה לא חלה על מידע אישי או פרטי, ולרשות עומדות עילות לסרב לבקשת הפרסום. אחת העילות היא כאשר ההודעה כוללת התייחסות בעלת אופי אישי של השולח. ההחלטה גם לא מסמיכה את הגוף המנהלי לגשת למכשיר הטלפון הפרטי של העובד, אלא רק לבקש מהעובד להעביר את ההודעות הרלוונטיות. הגוף המנהלי  רשאי לקבוע מדיניות לפיה לעובד אסור לעשות שימוש במכשיר פרטי לצורכי עבודה.

ומה אצלנו? בישראל אין כללים עדכניים וברורים ביחס לחובת עובדי ציבור לקיים תקשורת רק באמצעות מערכות מידע ארגוניות, למעט הנחיות גנז המדינה הדורשות התנהלות מסוימת לצורך זיכרון ארגוני ולהפקדת חומרים בארכיון המדינה. ולכן קיים חשש שמערכות המידע הפרטיות יהפכו – ולא מכוונה רעה – ל"עיר מקלט" נפרדת ובמקביל למערכות הרגילות, הרחק מעין הציבור.

לפני כשנה הובאה הסוגיה לפתחו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה והוא קבע כי חוק חופש המידע לא חל על מידע אשר נמצא בטלפונים ניידים. במידה והעובד מחזיק בהודעות ווטסאפ עם מידע ציבורי עליו להעתיק את המידע למערכות ציבוריות.

בינתיים עתרה התנועה, ביחד עם עו"ד שחר בן מאיר, לחשיפת הודעות ווטסאפ של שרת המשפטים איילת שקד לפרקליט המדינה שי ניצן. אנו ממתינים לעמדתה.

הנחיית משרד המשפטים

תשובת משרד המשפטים

הזכות למידע כוללת מיילים ומסרונים – מאמר של מנכ"לית התנועה ב"גלובס"

הנה תרגום מהולנדית של ההודעה לתקשורת:

מסרונים והודעות ווטסאפ במכשירי טלפון מקצועיים ופרטיים נכללים תחת חוק חופש המידע.
 
חוק חופש המידע חל על מסרונים והודעות ווטסאפ ממכשירי טלפון פרטיים ומקצועיים השייכים לפקידים ונבחרי ציבור, במידה והם נשלחו במסגרת העבודה. כך פסקה מחלקת דיני ממשל במועצת המדינה היום (20 מארס 2019), במסגרת התדיינות משפטית בין איגוד ביטוחי הבריאות למשרד הבריאות והספורט. על פי הפסיקה, עיתונאים ואחרים רשאים לבקש לחשוף מסרונים והודעות וואטספ בטלפונים אלו.
 
טלפונים מקצועיים ופרטיים: על פי החלטת המחלקה לדיני ממשל חוק חופש המידע ברור מאוד: החוק תקף על כל האינפורמציה הממשלתית הכתובה שיש לה אופי מקצועי. זה לא משנה באיזה סוג של מכשיר המידע הזה שמור. המשמעות היא שחוק חופש המידע חל על מסרונים והודעות ווטסאפ אם נשלחו והתקבלו במסגרת העבודה, גם אם הודעות אלו נשלחו או התקבלו ממכשיר פרטי. ניתן להשוות את השימוש בטלפון פרטי לסיטואציה שבה נבחר ציבור או פקיד לוקח חומרי עבודה הביתה, במקרה כזה היה אפשר בלאו הכי לבקש את חשיפת המסמכים. אחרת גופי הממשל עלולים לעקוף את החוק תוך שליחה מכוונת של חומרים דרך טלפון פרטי.
 
האם עכשיו כל ההודעות פומביות באופן אוטומטי?
 
לא. יש לפעול כדי לחשוף את כל ההודעות. ראשית, חוק חופש המידע תקף רק לגבי הודעות מקצועיות ולא על הודעות פרטיות. מעבר לזה, גוף ממשלתי יכול לסרב לחשוף את ההודעות במקרים מסוימים ועל פי החוק. הסיבות לסירוב הן למשל  כשחשיפת המסרונים פוגעת בפרטיות של האנשים המעורבים, או אם החשיפה פוגעת באינטרסים של המדינה. מעבר לזה, אפשר לסרב לחשוף אם יש בהודעות עמדות אישיות בנושאי מדיניות. ייתכן שבמסרונים ובהודעות ווטסאפ זה קורה לעיתים יותר דחופות מאשר במסמכים אחרים.
 
אין גישה לטלפונים פרטיים של פקידים
 
לגופים ממשלתיים אין גישה לטלפון פרטי של פקיד. במידה ופקיד משתמש בטלפון פרטי שלו לקבלה או שליחה של הודעות במסגרת העבודה – אם יתבקש עליו להעביר את ההודעות האלו לגורם הממשלתי הרלוונטי. גופים ממשלתיים יכולים ליצור להתנהלות הזו הנחיות, למשל שפקידים יעבירו הודעות כאלו רק באמצעות הטלפון המקצועי.