fbpx

שנה אחרי פניית התנועה – משרד הפנים מפרסם את נהלי הגירוש

לפני שנה ביקשנו את הנהלים על פיהם פועלת משטרת ההגירה. השיבו לנו שאין. עתה משרד הפנים מפרסם את נהלי עבדתם של פקחי יחידת עוז, וגם את נוהל הפעלתו של מתקן המעצר בנתב"ג, שבו מוחזקים בין היתר ילדים לפני גירוש

20 בדצמבר 2011

פורסם תחת:

משרד הפנים

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il