fbpx

הפדרל ריזרב יחשוף בפני הציבור את הדיונים על קביעת גובה הריבית בארה"ב

בצעד נועז להגברת השקיפות החליטו בבנק המרכזי לפרסם את עמדותיהם של חברי ההנהלה בדיונים על גיבוש המדיניות המוניטרית

6 בינואר 2012

הבנק המרכזי בארצות הברית יאפשר לציבור לעקוב אחר תהליך קביעת המדיניות המוניטרית במשק. מדובר בצעד נועז וחסר תקדים להגברת השקיפות שיאפשר לציבור לעקוב, בין השאר, אחר הדיונים החודשיים על קביעת גגובה הריבית.

"חברי הוועדה החליטו לכלול מידע על תחזיותיהם לגבי המדיניות המוניטרית במסגרת תקציר התחזית הכלכלית של הבנק הפדרלי החל מהישיבה הבאה" – כך נכתב בפרוטוקול ישיבתה האחרונה של ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי (FOMC), שנערכה ב-13 בדצמבר. משמעות ההחלטה היא שהפדרל רזרב יפרסם ההערכות של כל אחד מחברי המועצה לגבי שיעור הריבית הצפוי ברבעון הקרוב, הערכות לגבי העיתוי הצפוי להעלאה של יעד הריבית, מידע איכותי לגבי הערכות של כל משתתף בנוגע לאחזקות של הבנק המרכזי באג"חים וביטחונות אחרים. השקיפות בקביעת המדיניות המוניטרית במשק תאפשר לציבור ולפעילים בשוק ההון לגבש הערכות משל עצמם לגבי כיוון הפעולה של הבנק, עוד לפני שהבנק החליט מהו.

ברננקי החליט על הצעד במסגרת מדיניות כללית להגברת השקיפות, למרות התנגדות של חלק מחברי ההנהלה הבכירים לכך שהמידע יפורסם שמית.

אחת הטענות העיקריות נגד הדרישה לחופש מידע היא שפרסום דיונים פנימיים על מדיניות בשלבי עיצוב תשפיע לרעה על התהליך ואיכות ההחלטות שיתקבלו. טענה שנשמעת רבות היא שדליפת מידע מדיונים פנימיים עלולה לבלבל את הציבור וליצור היסטריה, והנה בא נגיד הפדרל ריזרב, בן ברננקי, העומד בראש בגוף שאינו חסר רגישויות ציבוריות, ואומר לציבור: "בואו, תשמעו את הלבטים וההתחבטויות והדעות השונות שבתוכנו" עוד לפני שהם מקבלים בעצמם החלטה. כנראה שכשהדיונים מתנהלים באופן ענייני ומקצועי לאף אחד אין מה להסתיר.

לדיווח על ההחלטה ב"וושינגטון פוסט"

פורסם תחת:

בעולם, חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il