fbpx

ועדת הכלכלה למשרד התחבורה: פרסמו נתוני הבקרה על קווי האוטובוסים

לפני ארבעה חודשים עתרו התנועה לחופש המידע ותנועת מגמה ירוקה לבית המשפט לאחר שמשרד התחבורה סירב לפרסם את הדו"חות הבוחנים את איכות השירות בתחבורה הציבורית. גם ועדת הכלכלה קראה למשרד לפרסם את הדו"חות

15 במאי 2012 Share a like. Bus stop. Email_soil-net@cranfield.ac.uk

קבצים מצורפים

"אני לא יכול להבין למה הכלי היחיד של משרד התחבורה לבקרה על מפעילי התחבורה הציבורית מוחבא מעיני הציבור", אמר ח"כ אורי מקלב מיהדות התורה בדיון שערכה ועדת הכלכלה של הכנסת בפרסום הדו"חות הבוחנים את איכות השירות בתחבורה הציבורית.

נציג התנועה לחופש המידע שהגישה עתירה בדרישה לפרסום הדו"חות, עו"ד אוריה ירקוני, אמר בדיון:  "יש חשיבות ציבורית גדולה לגילוי הדו"חות גם כדי שהאזרחים יידעו מה איכות השירות שהם מקבלים וגם כדי שיוכלו לבחון האם משרד התחבורה בוחר כראוי את חברות התחבורה הציבורית הזוכות במכרזיו".

לפני כארבעה חודשים עתרו התנועה לחופש המידע ותנועת מגמה ירוקה לבית המשפט המחוזי בירושלים, באמצעות עו"ד ירקוני, בדרישה לצלם ולהפיץ את הדו"חות שעורכת חברת ריבה. משרד התחבורה מעסיק את החברה, המודדת את איכות השירות שמעניקות מפעילות האוטובוסים בכמה קריטריונים ובהם תדירות הקווים, עמידה בלוחות הזמנים, ניקיון, בטיחות ונגישות. הדו"חות  אינם נגישים לציבור.

בעתירה מתוארת התכתבות עם משרד התחבורה, שבה הורשנו לעיין בדו"חות תחת עינו הפקוחה של פקיד המשרד, אך נאסר עלינו לצלם אותם. משרד התחבורה טוען שכדי לצלם ולהפיץ את הד"חות הוא נדרש לקבל את תגובת החברות המבוקרות, לפי עדות משרד התחבורה, נעשתה פנייה לחברות, אך תגובתן עדיין לא התקבלה. חוק חופש המידע, שעל בסיסו מוגשת העתירה, מאפשר לצד ג' להגיב תוך 21 ימים.

אלונה וינוגרד, מנכ"לית התנועה לחופש המידע, אמרה: נראה שהמשרד מתקשה להבין שדו"חות ריבה אינם מידע שלו, אלא הוא מחזיק בו כנאמן הציבור. חשיפת המידע רק תחזק את אמון הציבור במשרד".

עו"ד ירקוני הוסיף כי "התנגדות המשרד נראית כמו ניסיון למנוע מהציבור שימוש עתידי במידע ולא כמו עמדה לגיטימית".

לעתירה שהגישה התנועה

לדיווח בדה מרקר

לידיעה ב-YNET

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il