fbpx

השופטת אגמון-גונן הורתה לרשות המסים לחשוף את החברות שקיבלו הטבות המס

בעקבות עתירת חופש מידע שהגיש "גלובס" קבע בית המשפט כי "המידע על הטבות המס הוא קניינו של הציבור במלוא מובן המילה". רשות המסים ערערה על ההחלטה

4 באוגוסט 2013

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ד"ר מיכל אגמון-גונן, קבעה כי על משרד האוצר ורשות המסים להעביר לידי "גלובס" תוך 7 ימים מידע אודות החברות שקיבלו הטבות מס לפי חוק עידוד השקעות הון בשנים 2006-2012, בהן 10 החברות שקיבלו את הטבות המס הגבוהות ביותר בכל שנה, לרבות גובה ההטבות שניתנו להן.

"ראוי ונכון הוא כי לא במחשכים יחולקו כספי הציבור מכוח החוק לעידוד השקעות הון, ולא יכול להיות ספק כי קיים עניין ציבורי רב באפשרות הציבור לבחון ולבקר את הליך מתן ההטבות, וודאי במועד זה בו תקציב המדינה מצוי בעין הסערה הציבורית", נפסק.

רשות המסים ערערה על ההחלטה.

לידיעה ב"גלובס" על פסק הדין

פורסם תחת:

פסיקה

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il