fbpx

בעקבות פניית התנועה נחשפות הוצאות המל"ג לשנת 2014

מאות אלפי שקלים על כיבוד בישיבות ואירוח משלחות, וגם שי לעובדים והופעה של דני רובס

23 בפברואר 2015

פירוט ההתקשרויות של המועצה עם גופים פרטיים, שהועבר לתנועה לחופש המידע בעקבות בקשת מידע שהגישה הסטודנטית איילה בל מהקליניקה לחופש המידע במסלול האקדמי המכללה למינהל.

כתבה של ליאור דטל בדה מרקר על המידע שקיבלנו

פורסם תחת:

משרד החינוך

תגים:

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il