fbpx

בית המשפט העליון בבריטניה: לפרסם מכתבים שכתב הנסיך צ'רלס לשרים בממשלה

אחרי מאבק משפטי שנמשך עשר שנים, קבע בית המשפט כי יורש העצר אינו נמצא מעל חוק חופש המידע, והורה לפרסם את המכתבים שישפכו אור על דעותיו

28 במרץ 2015

בית המשפט העליון קבע כי ניסיונותיה של הממשלה למנוע את פרסומם של מכתבים שנכתבו על ידי הנסיך צ'ארלס לשרים היו שלא כדין. פסק הדין סולל את הדרך לפרסום המסמכים המכונים "תזכירי העכביש שחור", בגלל כתב היד של הנסיך.

באפריל 2005, הגיש "הגרדיאן" בקשת חופש מידע לפרסום 27 מכתבים שכתבו יורש העצר אל שבעה שרים, בין ספטמבר 2004 לאפריל 2005. לטענת העיתון הבריטי לציבור יש זכות לדעת מהן השקפותיו של יורש העצר, ואיך הוא ניסה להשפיע על שרי הממשלה. הממשלה סירבה לפרסם את המכתבים בטענה כי הנסיך מוגן מכוח החוקה. לטענת נציגי הממשלה, המכתבים היו חלק מהכנותיו של הנסיך לקראת הכתרתו כמלך.

בספטמבר 2012 פסקה נציבות חופש המידע בבריטניה נגד הממשלה וקבעה כי לפרסם את המכתבים. היועץ המשפטי לממשלה החליט להטיל וטו על הפרסום בטענה שהם יגרמו "נזק חמור" ליכולתו של הנסיך לבצע את תפקידיו. "הגרדיאן פנה לבית המשפט העליון שהחליט להורות על פרסום המכתבים.

סיקור הפרשה ב"גרדיאן"

פורסם תחת:

בעולם

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il