fbpx

החלטות הוועדה לבדיקת מינויים ומינוי הדירקטורים לחברות הממשלתיות 2014-2015

15 במרץ 2018

בהמשך לפס"ד בבית המשפט העליון של התנועה לחופש המידע נגד רשות החברות הממשלתיות (עע"מ 9341/05), התבקשה הרשות למסור לידי התנועה מידע אודות החלטות הוועדה לבדיקת מינויים לכהונה בחברות ממשלתיות בשנים 2014-2015. בנוסף, רשימת הדירקטורים שהתמנו בהמשך השנים 2014-2015.

רשות החברות הממשלתית – הוועדה לבדיקת מנויים בחברות הממשלתיות – תשובה מיום 7 בינואר 2016

החלטות הוועדה לשנת 2014- חלק 1

החלטות הוועדה לשנת 2014- חלק 2

החלטות הועדה לשנת 2015

רשימת דירקטורים שמונו בין השנים 2014-2015

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il