fbpx

בנק ישראל אישר 96% מבקשות סגירת סניפי הבנקים

מאז 2012 נסגרו 263 סניפים ושלוחות, בעיקר במרכז הארץ

3 במאי 2018

בנק ישראל מיישר קו עם הבנקים בכל הנוגע למתן שירות לציבור ומאשר להם לסגור סניפי בנקים באופן כמעט גורף – 97 אחוזים מהבקשות של הבנקים לסגור סניפים, אושרו על ידי בנק ישראל.
התחושה הרווחת שאנחנו באיזשהו מרדף אחר בנקאות אישית כמו של פעם, הביאה את מתנדבת התנועה לבקש מבנק ישראל את המספרים המדויקים – כמה בקשות לסגירת סניפים הוגשו, אושרו ונדחו.
המספרים מאשרים את החשש שהאינטרס הציבורי מפסיד שוב לאינטרס של בעלי הבנקים והשאלה שנותרה פתוחה היא, מי שומר על הזכות שלנו לקבל שירות נגיש גם למי שזקוק לעזרה אנושית.

עיינו בכל הנתונים בנושא כפי שנשלחו על ידי בנק ישראל. 

כתבה בגלובס

 

פורסם תחת:

חדשות, כללי

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il