fbpx

המדינה גובה עד 30% פחות עבור קרוואנים שנמצאים בהתנחלויות

משרד השיכון מסר כי פתח בבדיקת הנושא ויבחן את פעילות ועדת מחירים במשרד בנכסים אלה

24 במאי 2018

"משרד השיכון מסר כי פתח בבדיקת הנושא ויבחן את פעילות ועדת מחירים במשרד בנכסים אלה."

הפעם ביקשנו יחד עם שלום עכשיו, מידע לגבי מאות המבנים היבילים בהם החטיבה להתיישבות מחזיקה, בכספי ציבור, ומשכירה תמורת שכר דירה המשולם, ובכן, גם על ידי הציבור, ציבור השוכרים. 
מתברר שבשטחי הגדה המערבית משלמים עד 30% פחות משאר המקומות בהם החטיבה עובדת ושכמעט 40% מהקרוואנים נמצאים בגדה המערבית. הנגב והגליל חולקים בשאר המבנים. הנתונים שנחשפו מעלים סימני שאלה לגבי סדרי העדיפויות של החטיבה להתיישבות.

עיון באתר החטיבה להתיישבות העלה שהיא מחזיקה במאות מבנים יבילים ובמענה לבקשתנו אכן התקבלו נתונים על יותר מ 2000 יחידות. לזכותה של החטיבה יאמר שהיא מיישמת את חוק חופש המידע, מפרסמת באתרה מידע יזום ואף סיפקה במענה לבקשתנו מידע מפורט לגבי המבנים אותם היא משכירה בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור ציבורי.

כתבה בהארץ

מצורפים כתמיד, קבצי המידע הגולמי. 

 

פורסם תחת:

חדשות, משרד החקלאות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il