fbpx

התקשרות עיריית נהריה עם עו"ד אבי גולדהמר

המידע התקבל בעקבות עתירה של התנועה לחופש המידע והמשמר החברתי נגד עיריית נהריה

27 ביוני 2018

מידע שהתקבל בעקבות עתירה של התנועה לחופש המידע והמשמר החברתי, מעיריית נהריה אודות התקשרויות העירייה עם עו"ד אבי גולדהמר למתן שירותי ייעוץ, ייצוג וטיפול משפטי לעירייה (לרבות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה) כיועץ משפטי חיצוני.

פורסם תחת:

מידע, עיריית נהריה

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il