fbpx

התפקדות כפולה

פעילות רשם המפלגות בנושא פניות בעניין התפקדות בשתי מפלגות או יותר

14 בינואר 2019

קבצים מצורפים

בעקבות טענות שונות על התפקדות כפולה, ביקשה התנועה לחופש המידע מרשם המפלגות לקבל נתונים בעניין התפקדויות כפולות בהן מתקיים פריימריז. הנתונים הופקו ע"י הרשם על בסיס רשימות מתפקדים שהועברו ע"י המפלגות השונות לבקשתן.

הצלבת מתפקדים למפלגות

להתייחסות מנכ"לית התנועה, רחלי אדרי, לדברים בתוכנית קלמן-ליברמן ברשת ב (החל מדקה 9)

פורסם תחת:

מידע שהשגנו

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il