fbpx

עתירה: להורות למבקר המדינה לחשוף אילו שרים ביקשו היתר מיוחד לחרוג מהכללים למניעת ניגוד עניינים

בראיון לתקשורת אמר מבקר המדינה כי החלטות ועדת ההיתרים הדנה בניגודי עניינים של השרים צריכות להיות גלויות, אך כשהתנועה לחופש המידע ביקשה אותן הוא התחרט. לאור סירובו המתמשך, הגשנו עתירה בעניין

6 בינואר 2010

אילו שרים פנו למבקר המדינה כדי שיתיר לבני משפחתם לעבור על הכללים למניעת ניגוד עניינים? מי ביקש מהמבקר היתר מיוחד לאשר לקרוב משפחה להקים חברה עסקית שלה אינטרסים העלולים להתנגש בתחומי אחריות המשרד אותו הן מנהלים? אהוד ברק למשל. ומי עוד?

בראיון לדה-מרקר אמר מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, שהמידע הזה צריך להיות גלויו לציבור, אך כשהתנועה פנתה לקבל אותו, הוא התחרט, וסירב למסור אותו בנימוק של פגיעה בפרטיות השרים. בעקבות סירובו, עתרה התנועה לחופש המידע לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים. בעתירה – שהוגשה באמצעות עו"ד אביתר קנולר ועו"ד נטע הדר-כץ ממשרד זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות' – מבקשת התנועה לחייב את מבקר המדינה לחשוף את רשימת הבקשות שהוגשו לוועדת ההיתרים ואת חוות הדעת והחלטות הוועדה שניתנו בעקבות הבקשות.

אחד המקרים המפורסמים בהם דנה ועדת ההיתרים היה בפרשת חברת הייעוץ "טאורוס" אותה הקימה נילי פריאל, אישתו של שר הביטחון אהוד ברק. מהפרטים שנחשפו בערוץ 10 עולה שאהוד ברק לא קיבל היתר מהוועדה להקמת חברת הייעוץ , המתמחה ביצירת קשרים עסקיים, ייעוץ השקעות ויצירת קשרים בין מובילים חברתיים ואנשי עסקים בארץ ובעולם. בעקבות החשיפה והביקורת הציבורית שנמתחה על ברק ופריאל, החליטו השניים לסגור את החברה מיד. ואולם, למרות סגירתה המיידית של החברה, נדרשה ועדת ההיתרים לבחון אם ברק פעל בניגוד לחוק בכך שהקים את החברה למרות שלא קיבל היתר.

באחרונה קבעה הוועדה, שבראשה יושב השופט בדימוס יצחק אליאסוף, כי יש חשש לעבירה פלילית מצד ברק. הוועדה המליצה לברק להחזיר את הכסף ששולם לחברה על ידי לקוחותיה. על פי הפרסומים, במהלך פעילותה הקצרה צברה החברה ארבעה לקוחות בלבד, אנשי עסקים מחו"ל. כל אחד מהם שילם עבור השירותים שעמד לקבל מה אלפי דולרים. בסך הכל הרוויחה החברה סכום הנאמד ב-25 אלף דולר.

עדת ההיתרים ("ועדת אשר") היא הוועדה העוסקת במתן היתר אישי לשרים ולסגני שרים לחרוג מכללי מניעת ניגוד עניינים. על פי רוב נדרשת הוועדה לדון במקרים בהם קרובי משפחה מדרגה ראשונה של שרים וסגני שרים מבקשים להקים חברה עסקית, ואז עליהם לקבל אישור מוועדת ההיתרים הבוחנת אם קיימים ניגודי עניינים בין תחומי אחריות השר לתחומי פעילותה של החברה העסקית.

להתכתבות בין התנועה למבקר המדינה בעניין פרסום החלטות ועדת ההיתרים

לקריאת העתירה שהגישה התנועה לחופש המידע

לידיעה בדה מרקר

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il