דילוג לתוכן העמוד

חדשות

התנועה: להסיר את החיסיון הגורף מעל דיוני הממשלה במשבר הקורונה

בישראל 2020, הפרוטוקולים מדיוני הממשלה העוסקים במגיפת הקורונה ייחשפו לציבור בעוד… 30 שנה. נשמע הגיוני? לדעתנו לא.

סעיף 35 לחוק יסוד הממשלה קובע כי ישיבות הממשלה ודיוני ועדות השרים סודיים כשמדובר בעניינים של ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה. למזכיר הממשלה יש סמכות להחליט אם לפרסם אותם, במקרים מיוחדים. עד כה הוא מסרב להפעיל אותה.

אנו סבורים שניהול משבר הקורונה מחייב גישה שונה והסרת החיסיון הגורף – כשבריאות הציבור וייצוב המשק הם שנמצאים על הפרק. נדגיש – איננו דורשים לחשוף מידע שפרסומו עלול לפגוע בביטחון המדינה ובאינטרסים חיוניים שלגביהם נדרש חיסיון. אנו מבקשים לפרסם את המידע והתשתית העובדתית שהובאה בפני הממשלה ועל בסיסה היא קיבלה את החלטותיה בנוגע למאבק במגפת הקורונה – מחקרים, מודלים, הערכות, מסמכים ומצגות שהוצגו בפני חברי הממשלה. בכלל זה נתונים וסקירות של מערכת הבריאות עצמה, תרחישים, יעדי מדיניות ותוכניות פעולה שעל בסיסם גובשה המדיניות.  

אנו סבורים שדווקא בשעת חירום זו, כשעתידנו תלוי בסולידריות חברתית ובשיתוף פעולה אזרחי, לצד צעדים קשים המוטלים על הציבור ומחייבים אותו לציות ושיתוף פעולה – פרסום מידע הוא תנאי חיוני ליצירת האמון הנדרש. השקיפות היא כלי בידי הציבור לגבש את דעתו על פעולות שנוקט השלטון ולפקח עליהן.

באמצעות חשיפה מבוקרת של הציבור לדיוני הממשלה והליך קבלת ההחלטות, ניתן להגביר את האמון בצעדים שבהן נוקטת הממשלה.

התנועה לחופש המידע, שומרת לעצמה את הזכות לפנות לבית המשפט – אם פנייה זו לא תיענה.

המכתב שהוצאנו

המכתב שכתבנו