דילוג לתוכן העמוד

חדשות

המדינה לבג״ץ: מתנגדת לפרסם תמלילים של ישיבות הממשלה מתקופת הקורונה

מתשובת המדינה לעתירה שהגישה התנועה לבג״ץ עולה כי היא עומדת מאחורי הבסיס החוקי למניעת העיון במסמכים מאחר שתקנון עבודת הממשלה הוא שקבע כי סיווג תמלילי ישיבות הממשלה יהיה ״סודי ביותר״, זאת בתמיכת היועץ המשפטי לממשלה, וכי ה״תפיסה לפיה זכות הציבור לקבל מידע מן הרשות אינה מוחלטת״ ויש לאזנה עם החשש כי ״אפקט מצנן״ ייפגע בדיוני הממשלה אם חבריה יידעו שהם גלויים. עם זאת, בתשובת המדינה ישנו נספח של 365 עמודים שהם מהווים גרסה ערוכה של סיכום הדיונים שהתקיימו בממשלה, אלו אינם תמלילים עליהם עמדו העותרים, והם אינם מפרטים את כל מה שנאמר בישיבות. מדובר בכמה סיכומים של החלטות הממשלה החל מיום 8.3.20 ופרוטוקולים של ישיבות שקדמו ליום זה בהם עלה נושא הקורונה וכן סיכומי דיונים של ועדות השרים שהוקמו מכוח תקנות שעת החירום.

את העתירה הגשנו ביחד עם העיתונאית נעה לנדאו מ״הארץ״, באמצעות עו״ד טל ליבליך, עו״ד שחר בן מאיר ויצחק אבירם, ובהמשך הצטרפו כלכליסט גלובס ותאגיד השידור כאן.

תגובת המדינה

תגובת המדינה

 

תגובת המדינה – נספחים

תגובת המדינה – נספחים