דילוג לתוכן העמוד

הטענה: הבקשה פוגעת בתפקוד התקין של הרשות

נשיא ביהמ"ש העליון לשעבר, פרופ אהרון ברק, כתב במאמרו "בית המשפט וחופש המידע"[1]: "… האם כל שיבוש בתפקידה של הרשות מצדיק מניעת מסירתו של מידע? דומה שהתשובה הינה כי בגדרי האיזון החיצוני ועל רקע תכליתו של החוק, רק שיבוש קשה, רציני וחמור אשר הסתברות התרחשותו היא ודאות קרובה, מאפשר מניעת מידע".

בפס"ד משרד התחבורה[2] דרשה חברת החדשות של ערוץ 2 לקבל לידיה שני דו"חות ביקורת פנימיים של רשות שדות התעופה. בפסק הדין קבע השופט ריבלין: "אכן, קיים אינטרס ציבורי חשוב בשמירה על תקינות פעולתה של הרשות הציבורית, אולם רק מקום בו קיימת ודאות קרובה לפגיעה באינטרס זה – תקום עילה מספקת להגבלת חופש המידע, כמרכיב של חופש הביטוי. ודוק: מקום בו ניתן להפחית את הפגיעה בתקינות פעולתה של הרשות, מבלי לאיין את חופש המידע – מוטב וראוי לעשות כן. ההגבלה על חופש המידע היא בבחינת אמצעי אחרון, וחובה היא על הרשות הציבורית, בטרם תחליט שלא למסור מידע שגילויו מתבקש, לבחון אמצעים שפגיעתם בחופש המידע פחותה… אף כי אין לדחות על סיפן את ההנחות בדבר השלכות הגילוי על עבודת הגוף המבוקר ומבקרו הפנימי, הרי שאין בנמצא נתונים אמפיריים שיכולים ליתן תשובה חותכת בעניין זה, והטענות הן במידה רבה ספקולטיביות"

[1] אהרון ברק, חופש המידע ובית המשפט, קרית המשפט ג (תשס"ג) 95.
[2] עע"מ 04 / 6013 מדינת ישראל – משרד התחבורה נ חברת החדשות הישראלית בע"מ [פדאור 06 ( 1 ) 91 ].