דילוג לתוכן העמוד

מהי נוסחת החישוב של הביטוח הלאומי לסכום המינימלי הנדרש ל"מחייה בכבוד"

מהו גובה ההכנסה המינימלית הדרושה לשם קיום בכבוד? מחשבון הביטוח הלאומי הוא ניסיון ראשוני של המדינה לאמוד ולכמת את הצרכים של אדם או משפחה לכדי סכום המאפשר "מחייה בכבוד". אבל על בסיס מה מתבצע החישוב? אז המידע הזה אנחנו מנסים לקבל מביטוח לאומי – ללא הצלחה עד כה, ולכן עתרנו לבית המשפט.

הנה הסיפור: במרץ 2023 ביקשנו מביטחון לאומי פרטים על מחשבון שהופיע באתר המוסד בשם "חישוב הוצאות מחייה בכבוד". המחשבון, שבינתיים כבר לא נמצא באתר, התבסס על עבודה של ועדת חריס, ועדה מקצועית שפרסמה דו"ח עם מסקנותיה בנובמבר 2015. בין השאר בחנה הוועדה פרמטרים לגיבוש תוכנית פירעון בהליך פשיטת רגל שיאזנו בין האינטרסים של החייב ומשפחתו למחיה הולמת בכבוד לצורך פירעון מקסימלי של החובות.

בבקשת המידע של התנועה ביקשנו מהביטוח הלאומי להעביר לידינו את ההחלטה להסיר את המחשבון מאתר, וכן נהלים והנחיות של הרשות בנוגע להפעלה והשימוש בו. ביקשנו גם את  קוד המקור של המחשבון, מסמכי האפיון של המערכת, נהלי ההפעלה שלה וכל תיעוד אחר הקשור למערכת, לרבות האלגוריתם ונוסחת החישוב שעל פיהם מחושב סכום המחייה בכבוד ועל בסיסם תוכנת המחשבון.

הביטוח הלאומי סירב למסור את המידע, וגם לא הסביר מדוע הורד המחשבון מהאתר. בין השאר טען הביטוח הלאומי כי בגלל שהמחקר שעל בסיסו פעל המחשבון לא הסתיים, ומאחר שהיו תקלות שונות לאורך השנים – הם מסרבים למסור את המידע.

כשביקשנו שישקלו מחדש את ההחלטה לא למסור את המידע וינמקו את תשובתם, הם חזרו על כך שמדובר בעניין פנימי (סעיף 9(ב)(5) לחוק) למרות שהסברנו שמדובר בסוגייה ציבורית חשובה, גם אם היו טעויות בחשבון או שהמדינה לא עומדת מאחוריו. אנחנו סבורים שהמידע המבוקש חיוני ליצירת בסיס לשיח בסוגיה וגם לפיתוח כלי המבקש לכמת ולנקוב בסכום המינימלי הנחוץ לשם מחיה בכבוד.

העתירה שהגשנו

העתירה נגד ביטוח לאומי

 

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️