דילוג לתוכן העמוד

איך התקבלה ההחלטה לתבוע את שרון שפורר? מלשכת עורכי הדין נמסר לנו ש"פה אחד" אבל לא מסרו לנו את פרוטוקול הישיבה

ביקשנו מלשכת עורכי הדין לחשוף איך התקבלה ההחלטה להגיש תביעת לשון הרע נגד העיתונאית שרון שפורר בסך מיליון שקל. בבקשת מידע שהגשנו ללשכה ביקשנו לחשוף את פרוטוקול הישיבה שבה התקבלה ההחלטה, מי היו המשתתפים בישיבה, ואיך נבחר משרד עורכי הדין קסוטו נוף ושות' לייצג את לשכת עורכי הדין בתיק.

התשובה שקיבלנו מלשכת עורכי הדין

היינו מצפים מלשכת עורכי הדין למלא אחר הוראות חוק חופש המידע ולתעד את ההחלטות שלהם. אבל הם העדיפו להתעלם מבקשת המידע שלנו ולא למסור את הפרוטוקול מישיבת הוועד המרכזי של הלשכה שבה הוחלט להגיש תביעת לשון הרע נגד העיתונאית שרון שפורר. מה בכל זאת הם מסרו לנו? את שמותיהם של 12 הנוכחים בישיבה, ושההחלטה התקבלה פה אחד.

כשרשות מחליטה לקחת עיתונאי לבית המשפט היא חייבת לנהוג בשקיפות מלאה. חבל שלא נהגו כך.

בקשת המידע שהגשנו ללשכת עורכי הדין