דילוג לתוכן העמוד

מאבק חדש יוצא לדרך: איך מתקצב משרד החינוך את מוסדות החינוך בישראל

בכמה כסף מתוקצב כל תלמיד במערכת החינוך, האם יש הבדלים בין תלמיד מצפון תל אביב לתלמיד מדרום העיר? ובהשוואה לתלמידים ברהט, באר שבע ועומר. לדוגמה. מהנתונים שמתפרסמים כיום, קשה לדעת בדיוק לאן הלך הכסף. לכן פנינו ביחד עם תנועת חינוך ישראלי והקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה למשרד החינוך וביקשנו שימסור לנו נתונים על אופן תקצוב מוסדות החינוך ופירוט כלל מקורות ההכנסה שלהם.

בפניה כתבנו שעד היום לא נקטה המדינה בצעדים הנדרשים כדי לאסוף ולפרסם את הנתונים על תקצוב מוסדות החינוך השונים. זאת למרות שבהחלטת הממשלה (מס' 167) שהתקבלה ב-2013 קבעה הממשלה כי "משרד החינוך יפרסם אחת לשנה לציבור דו"ח הסוקר את כלל המשאבים שהועברו בשנת לימודים למוסדות חינוך ברמת מוסד חינוך וברמת תלמיד, כפי שמופיעים בנתוני משרד החינוך וכפי שיתקבלו מהרשויות המקומיות ובעלויות החינוך. הדו"ח יכלול בין היתר … ניתוחים ברמה כוללת כגון: סך המשאבים שהועברו למערכת החינוך לפי סוגי פיקוח, מגזרי אוכלוסייה, שכבות גיל, רשויות מקומיות לפי אשכול חברתי-כלכלי, תלמידים לפי עשירוני טיפוח, מדדי תוצאה שייקבעו".

חלפו כארבע שנים מאז התקבלה החלטת הממשלה, והיישום שלה חלקי מדי והמידע במלואו אינו חשוף לציבור. אנחנו סבורים כי חלק מהותי מעבודת משרד החינוך היא לפקח ולאסוף את המידע שנוצר בתחום אחריותו. אנחנו מאמינים כי חשיפת כל מקורות המימון של מוסדות החינוך הכרחית לקידום מדיניות המשרד התומכת בשוויוניות, ולגיבוש רגולציה על תשלומי הורים ותקצוב דיפרנציאלי בין רשויות.

אתר השקיפות בחינוך של משרד החינוך

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️