fbpx

צחי הנגבי מציג: יומן שר ההתיישבות (בערך)

כשרצינו לקבל את יומנו של שר ההתיישבות- התברר שבמשרד החדש אין בכלל ממונה על חוק חופש המידע. בסוף קיבלנו "טבלת פעילות" של השר. האמת מביך

15 בדצמבר 2020

"יומן" הפגישות של השר צחי הנגבי

יומן הפגישות של השר צחי הנגבי

 

רצינו לקבל את יומן הפגישות של שר ההתיישבות (כחלק מבקשה רוחבית שהגשנו לכל המשרדים) – אבל מהלשכה של השר לא היתה תשובה. דממה מוחלטת שנמשכה יותר מחודש – שהיא צפצוף מתמשך על החוק, שמחייב מענה בתוך 30 ימים. החוק גם מחייב שבכל משרד יהיה ממונה על יישום חוק חופש מידע. גם זה אין במשרד ההתיישבות.

אחרי המתנה ממושכת ותלונה שהגשנו ליחידה הממשלתית לחופש מידע, קיבלנו את "טבלת פעילות" השר באמצעות כתובת המייל בכנסת של הנגבי, ודרך האייפון. מוזר.

הוראות החוק קובעות כי יומן פגישות צריך להימסר לציבור בפירוט מקסימלי ובפורמט דיגיטלי נוח לעיבוד. היומן של השר הנגבי (שהגיע כקובץ וורד!) – הוא לא בדיוק מה שהתכוון המחוקק.

 לפני 22 שנה, כשצחי הנגבי היה שר המשפטים הוא העביר בכנסת את חוק חופש המידע – שהיום הוא לא ממלא אחרי הוראותיו. נזכרנו בדברים היפים שאמר אז הנגבי בכנסת.

"…הבסיס הפילוסופי לחוק הזה הוא שרשויות ציבוריות מחזיקות במידע לא עבור עצמן אלא כנאמן עבור הציבור כולו… בכל העולם שמענו, שחוק כזה, מרגע שנחקק בספר החוקים, גורם 'כאב ראש' עצום לממשלה. מהרבה בחינות הרבה יותר נוח לעבוד בלי למסור דין-וחשבון לאזרח… לא קל לעובד ציבור, שהתרגל עשרות בשנים לתת תשובות לקוניות, לפטור עצמו מחובתו לתת מענה מסודר, מפורט בנתונים, לכל מי שפונה אליו. לא יהיה קל לעובדים לעשות זאת, אבל אין לי ספק שכמו שאנחנו, במהלך החקיקה, התמכרנו לחיוב ולתועלת שבחוק הזה, כך גם עובדי הציבור יעשו זאת".

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il