fbpx

רשימת העתיקות המוצבות בגן הכנסת ובבית נשיא המדינה

הגשנו בקשה למידע אודות הממצאים הארכיאולוגיים הפזורים בגן הכנסת ובמעון הנשיא. רשות העתיקות השיבה. הנה המידע

18 בפברואר 2011

המידע מרשות העתיקות

פורסם תחת:

רשות העתיקות
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il