fbpx

סקר: שקיפות במשבר הקורונה – סיכום עמדות הציבור

יותר מ-1,200 אנשים מילאו את השאלון שהפצנו על מנת לבדוק את עמדת הציבור לגבי המידע שנמסר לו בזמן משבר הקורונה. 73% סבורים שהמידע אינו מספק. הנה סיכום הממצאים

23 באפריל 2020

סיכום עמדות הציבור בנושא שקיפות בתחום הקורונה

נערך על ידי עו"ד רבקי דב"ש וגיא זומר

ביום ה-15 באפריל 2020, הפיצו עורכי הדוח, בשיתוף התנועה לחופש המידע, שאלון לציבור במטרה לבחון את עמדותיו ביחס לרמת השקיפות והמידע בתחום הטיפול של מדינת ישראל במשבר הקורונה. נכון ל-17 באפריל 2020, מילאו את השאלון 1,266 איש. לאחר טיוב נתונים, נותרו 1,249 שאלונים.

השאלון הופץ לכלל הציבור. במטרה להגיע לקהל מגוון שאינו רק קהל עוקבי התנועה לחופש המידע, הסקר הופץ באתר YNET, והגיע לקהל אקראי (שלא על פי חתכים סטטיסטים). מכאן יש לראות בתוצאות שאלון זה שיקוף של עמדות בציבור לגבי הסוגיות הנדונות המאפשר לציבור להביע עמדתו בסוגיה שלא נדונה בצורה סדורה אצל מקבלי ההחלטות. אנו רואים חשיבות בכך שהממשלה תערוך בתחום זה, אחת לתקופה, סקר מתוקף גם מבחינה סטטיסטית, על מנת לשפר ולייעל את דרכי עבודתה.

תובנות מרכזיות

התובנות המרכזיות העולות מהתשובות לשאלון זה הן – 

  1. ישנה קורלציה גבוהה בין שקיפות לאמון. מי שנותנים אמון במנהלי המשבר, בהסתברות גבוהה יותר מציינים נגישותם למידע, ולהפך.
  2. מרבית המשיבים סבורים כי המידע הקיים אינו מספק ואמין (73.3%), אינם יודעים למי לפנות בשאלות הנוגעות לקורונה (56.1%), וסבורים כי קיים מידע רב וסותר, ואינם יודעים מיהו הגורם שעליו ניתן להסתמך (44.2%).
  3. מרבית המשיבים סבורים כי המחסור הרב במידע לציבור בתחום הקורונה – הוא בנוגע לנתונים שעליהם מתבססות החלטות הממשלה (75.6%) ומידע לצורך בחינה ומחקר (73.5%).
  4. מומחים זוכים להערכת אמינות גבוהה יותר (41.5%) מהממשלה (18.7%) ומהתקשורת (19.1%). נתון זה מתקשר גם להערות מילוליות שקיבלנו בדבר הצורך במתן במה לגורמי מקצוע.
  5. ככלל, רמת האמון במנהלי המשבר נמוכה (23.9%) אולם רמת הציות גבוהה (95.8%).

לקישור לכתבה על ממצאי הסקר ופניית התנועה לממשלה שפורסמה באתר YNET, לחצו כאן

לקריאת הדו"ח המלא

סיכום ממצאי הסקר

 

סיכום הנתונים העולים מהשאלון

בסיס הנתונים ולוח נתונים (דשבורד) ייעודי

 

למידע הגולמי

 

פנייה למשרד ראש הממשלה

פנייה למשרד ראש הממשלה

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il