fbpx

המדינה לבג״ץ: מתנגדת לפרסם תמלילים של ישיבות הממשלה מתקופת הקורונה

כך עולה מתגובתה לעתירת עיתון הארץ, עו״ד שחר בן מאיר ויצחק אבירם והתנועה לחופש המידע, אליהם הצטרפו כלכליסט גלובס ותאגיד השידור כאן

23 באפריל 2020

מתושבת המדינה לעתירה שהגישה התנועה לבג״ץ עולה כי היא עומדת מאחורי הבסיס החוקי למניעת העיון במסמכים מאחר שתקנון עבודת הממשלה הוא שקבע כי סיווג תמלילי ישיבות הממשלה יהיה ״סודי ביותר״, זאת בתמיכת היועץ המשפטי לממשלה, וכי ה״תפיסה לפיה זכות הציבור לקבל מידע מן הרשות אינה מוחלטת״ ויש לאזנה עם החשש כי ״אפקט מצנן״ ייפגע בדיוני הממשלה אם חבריה יידעו שהם גלויים. עם זאת, בתשובת המדינה ישנו נספח של 365 עמודים שהם מהווים גרסה ערוכה של סיכום הדיונים שהתקיימו בממשלה, אלו אינם תמלילים עליהם עמדו העותרים, והם אינם מפרטים את כל מה שנאמר בישיבות. מדובר בכמה סיכומים של החלטות הממשלה החל מיום 8.3.20 ופרוטוקולים של ישיבות שקדמו ליום זה בהם עלה נושא הקורונה וכן סיכומי דיונים של ועדות השרים שהוקמו מכוח תקנות שעת החירום.

את העתירה הגשנו ביחד עם העיתונאית נעה לנדאו מ״הארץ״, באמצעות עו״ד טל ליבליך, עו״ד שחר בן מאיר ויצחק אבירם, ובהמשך הצטרפו כלכליסט גלובס ותאגיד השידור כאן.

תגובת המדינה

תגובת המדינה

 

תגובת המדינה – נספחים

תגובת המדינה – נספחים

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il