fbpx

העליון: לפרסם את תוצאות בחינות המיצ"ב בחתך בית ספרי

השופט ריבלין בפסק הדין: החוק אינו מתיר לרשות להימנע ממסירת מידע אך בשל שהיא סבורה - באופן פטרנליסטי כך יש לומר - כי מוטב לו לציבור שלא יהא חשוף למידע

22 באוגוסט 2012

פורסם תחת:

פסיקה

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il