fbpx

הוצאות בית הנשיא ולשכת יו"ר הכנסת לשנת 2013

גם השנה ביקשנו לפרסם את עלויות מעונות ראשי המדינה - כדי שזה יהפך לנוהל. לשכת הנשיא ולשכת יו"ר הכנסת מסרו לנו את הוצאותיהם. להוצאות מעון ראש הממשלה אנחנו עדיין ממתינים

12 במרץ 2014

זו השנה השנייה שבה התנועה לחופש המידע הוציאה בקשות מידע לקבלת נתונים תקציביים אודות עלויות מעונות ראשי המדינה, שהציבור מממן את החזקתם. הבקשות יצאו במסגרת הקליניקה לחופש מידע הפועלת במכללה למינהל בראשון לציון.

השנה פנתה התנועה לנשיא, ראש הממשלה ויו"ר הכנסת. תשובת יו"ר הכנסת ובית הנשיא מפרטת את העלויות ל-2013 ונמסרה לתנועה ללא צורך בהליך משפטי. תשובת משרד ראש הממשלה טרם התקבלה (למרות שהמועד החוקי למתן תשובה חלף).

 תקוותנו היא שבשנה הבאה כבר לא יהיה צורך בהוצאת בקשות בנושאים אלה, ושהגורמים המדוברים הפנימו את דרישת הציבור לקבלת דיווח בעניין הוצאות המעונות. טוב יעשו הגורמים, אם יפרסמו מידע זה באופן זמין ונגיש באתרים הרלוונטיים וכך ידגימו, הלכה למעשה, את מחויבותם להתנהלות שקופה וראויה לציבור.

  • הוצאות בית הנשיא בתקשורת

פורסם תחת:

בית הנשיא, הכנסת, חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il