fbpx

אגרות חופש המידע הוזלו ב-80%; אגרת בקשת מידע תהיה 20 שקלים

מהיום שימוש בחוק חופש המידע בישראל עולה פחות. על בקשת מידע נצטרך לשלם 20 שקל (במקום 101 שקל). ארגונים חברתיים, חוקרים מהאקדמיה ונזקקים יהיו פטורים מתשלום האגרה

30 במרץ 2014

תקנות חדשות שפרסם משרד המשפטים הובילו להפחתה משמעותית את אגרות חופש המידע. בין היתר אגרה על בקשת מידע הופחתה מ-101 שקלים ל-20 שקל בלבד. ההוזלה תחול לא רק על קבלת המידע, אלא גם על האמצעים להעברתו לציבור – גם החיוב על הנייר, תקליטורים ושעות עבודה יוזל משמעותית: דף מודפס יעלה 20 אגורות במקום 1.35 שקל, בעוד שתקליטור יעלה 2.5 שקל במקום 5.34 שקל.

עוד קובעות התקנות זכאות לפטור מתשלום אגרה לשלוש קבוצות: אוכלוסייה נזקקת כלכלית; ארגונים חברתיים המקדמים מטרות ציבוריות חשובות; וחוקרים המבקשים את המידע לצורך מחקר אקדמי. בנוסף, קובעות התקנות כי רשות שלא תספק את המידע המבוקש תוך פרק הזמן הנדרש, לא תורשה לגבות אף אגרת טיפול או בקשה – זאת לאחר שהתגלה כי רשויות ציבוריות אינן מקפידות לעמוד בלוח הזמנים הקיים לטיפול בבקשות חופש המידע.

השרה לבני: "אין שום הצדקה שאזרחים ייאלצו לשלם סכומים גבוהים על-מנת לקבל מידע השייך להם. אנו משרתי ציבור, וחייבים לו דין וחשבון על מעשינו – במדינה דמוקרטית מתוקנת כסף לא יכול להוות מחסום להשגת מידע שזכותו של כל אזרח לקבל. הדגשתי כבר פעמים רבות בעבר את חשיבות עיקרון השקיפות בדמוקרטיה – היא מאפשרת לציבור לבחון ולבקר את פעילות הרשויות הציבוריות, ולכן גם מחזקת את אמון הציבור במערכת הציבורית כולה, שהיא שלו ולמענו. שקיפות מהווה תרופת מנע לשחיתות ולניצול לרעה של שררה, וכן תמריץ יעיל להתייעלות. קידום תקנות אלו הוא המהלך הנכון לטובת החברה הישראלית כולה".

לפירוט האגרות החדשות

לרשימת הארגונים שיש להם פטור מתשלום אגרת חופש מידע

פורסם תחת:

חדשות

תגובה אחת בנוגע ל“אגרות חופש המידע הוזלו ב-80%; אגרת בקשת מידע תהיה 20 שקלים”

  • אודי בתאריך 31 במרץ, 2014 בשעה 10:21

    תשתמשו בבקשות לחופש המידע ככלב שמירה לחשיפת נהלים, חוזרים פנימיים, הנחיות, פרוטוקולים, סטטיסטיקות וכל מה שקשור לעוולות הממשל וזרועותיו , החברות הגדולות שפועלות עפ"י רישיונות וכו' – כנגד האזרח. אח"כ, קחו את המידע המבוסס הזה לתביעות נזיקין/משמעת/פלילים/ייצוגיות כנגד אותם גורמים.

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il