fbpx

אחרי שעתרנו לבית המשפט – האוצר שינה את דעתו והודיע כי יפרסם את שכר ראשי המוסד והשב"כ

משרד האוצר נוהג לפרסם את נתוני השכר בצה"ל במשטרה ובשב"ס, אך מסרב לפרסם את הנתונים במוסד ובשב"כ בטענה שמדובר במידע מסווג. בעקבות העתירה שהגשנו לבית המשפט שינה הממונה על השכר באוצר את עמדתו

5 באוגוסט 2015

הממונה על השכר במשרד האוצר מתכוון לפנות לראשי המוסד והשב"כ, ולדרוש מהם לאפשר לו לפרסם את השכר שלהם לציבור במסגרת הדו"ח השנתי שלו – כך עולה מתשובת הממונה על השכר לתנועה לחופש המידע בעקבות פנייתה לקבל את הנתונים.

הממונה על השכר באוצר מפרסם מדי שנה דו"ח הכולל נתוני שכר אודות צה"ל, המשטרה ושירות בתי הסוהר, כולל שכר ראשי הגופים והשכר הממוצע של המשרתים בהם. בדו"ח נכללים גם נתוני השכר הממוצע בשב"כ ובמוסד יחד, שעמד בשנת 2013 על 19 אלף שקל בחודש (ברוטו), אך לא השכר של ראשי הארגונים. בעתירה שהגשנו, באמצעות עו"ד אוריה ירקוני, ביקשנו לחשוף את שכרם של ראשי המוסד והשב"כ. הממונה סירב בטענה שמדובר במידע מסווג.

ואולם על פי מכתבו של הממונה על השכר – מתברר שהוא שינה את עמדתו ומתכוון לפעול על מנת לפרסם את המידע לציבור.

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il