fbpx

התנועה לביהמ"ש: הורה לכנסת לפרסם את רשימת האנשים שיש להם אישור כניסה למשכן

כבר ב-2007, ביחד עם העיתונאי עמית סגל, נלחמנו שהמידע הזה יתפרסם. ובעקבות עתירה שהגשנו הוא אכן פורסם. מאז חלפו השנים ומתברר שבכנסת לא הפנימו, ושוב מסרבים למסור את רשימת השמות. לכן נאלצנו לעתור שוב לבית המשפט, ביחד עם העיתונאי תומר אביטל

26 באוקטובר 2015

התנועה לחופש המידע והעיתונאי תומר אביטל עתרו לבית המשפט המחוזי בירושלים בדרישה לקבל את רשימת מקבלי אישורי הכניסה למשכן, כולל עם רכב, וכן את רשימת האנשים שמהם נשללו אישורי כניסה קבועים. את העתירה הגישה היועצת המשפטית של התנועה, עו"ד רחלי אדרי, לאחר שהכנסת סירבה לבקשת התנועה לפרסם את רשימת בעלי ההיתרים. את הסירוב נימקו בכנסת בחשש לפגיעה בביטחון. לא פחות.

"מצב דברים זה מעלה חשש שהסירוב הגורף שניתן למסירת כל המידע ניתן כלאחר יד ובלא שנערכה בחינה מהותית של זכות הציבור למידע הקונקרטי אל מול טענת הפגיעה האפשרית באינטרסים מוגנים ותוך בחינת הנושא תוך שימת לב לעבודה המהותית שמידע זה נמסר בעבר", נכתב בעתירה שהגשנו.

בשנת 2007 פנינו לכנסת בבקשה דומה, ביחד עם העיתונאי עמית סגל, ואף נאלצנו לעתור לבית המשפט בעניין. בעקבות העתירה, פרסמה הכנסת את המידע שביקשנו. ואולם, למרבה הצער, נראה שבכנסת לא הפנימו שהמידע הזה חייב להתפרסם להיות חשוף לעיון הציבור. אגב, לא המצאנו כלום. כך נוהג לעשות כבר שנים הבית הלבן.

תגובת הכנסת לבקשת המידע שלנו:

 

ידיעה על העתירה בדה מרקר

ידיעה בוואלה על העתירה

 

 

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il