fbpx

המדינה בתגובה לעתירת התנועה: פרסום הוצאות מעון ראש הממשלה יפגע בביטחונו

את העתירה הגישה התנועה לאחר שבלשכת נתניהו התעלמו מבקשת המידע שהגשנו. בבית המשפט דרשנו לפרסם את הוצאות מעון ראש הממשלה ביתר פירוט. השופט ד"ר יגאל מרזל שאל את המשיבים אם יוכלו לצמצם את ההתנגדות הגורפת והם השיבו בחיוב. כתב תשובה של המדינה לעתירה יתקבל בתוך 60 יום

28 באוקטובר 2015

היום התקיים דיון בעתירת התנועה לפרסם את הוצאות מעון ראש הממשלה. בדיון דרשנו לפרסם את ההוצאות ביתר פירוט, כולל החשבוניות. כך נדע למשל מה נרכש בסעיף "ההוצאה על תקשורת" שמסתכם ב-142 אלף שקל, או מה בדיוק כולל סעיף ה"אוכל". הרי מדובר בהוצאות שהציבור מממן ולכן זכותו לדעת למה שימש כספו. ממשרד ראש הממשלה השיבו שפירוט ההוצאות יפגע בביטחונו ושלומו של ראש הממשלה וגם בביטחון המדינה. השופט ד"ר יגאל מרזל שאל את המשיבים אם יוכלו לצמצם את ההתנגדות הגורפת. כתב תשובה של המדינה לעתירה יתקבל בתוך 60 יום.

ראשיתה של העתירה במרץ 2015. ביקשנו לקבל את פירוט הוצאות של מעון ראש הממשלה. הבקשה לא נענתה בתוך שלושת החודשים כפי שקובע החוק, וגם לא אחריהם. נשמנו עמוק. שנתיים קודם נאלצנו לפנות בדיוק בגלל זה לבית המשפט, לאחר שבלשכת ראש הממשלה סירבו לבקשה זהה שהגשנו. בעקבות הפנייה לבית המשפט העבירו לנו בלשכת נתניהו את ההוצאות. עכשיו הסיפור חזר על עצמו. בלשכת ראש הממשלה לא הפנימו את הוראות חוק חופש המידע. נקווה שבית המשפט יורה למדינה ציית לחוק.

 

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il