fbpx

ראש הממשלה מתעלם מפסק דין של בית המשפט – ומסרב לפרסם את פירוט הוצאותיו

לפני כחמישה חודשים הורה בית המשפט למשרד ראש הממשלה למסור לתנועה את החשבוניות שהגיש נתניהו. מאז ראש הממשלה נוקט תרגילים משפטיים מופרכים כדי להתחמק מפסק הדין של בית המשפט

30 במאי 2016

בשנים האחרונות נאלצנו לעתור פעם אחר פעם לבית המשפט כדי לאלץ את משרד ראש הממשלה לפרסם את הוצאותיו. אלא שלמרות שבית המשפט קיבל את עתירותינו והורה על פרסום הוצאות ראש הממשלה, הרי שבמשרדו המשיכו להימנע מפרסום מפורט של ההוצאות, והעדיפו להסתיר אותן באמצעות סעיפים כלליים כמו "תחזקה", "מזון", ו"תקשורת", ללא פירוט מתבקש.

בתחילת 2015 עתרנו שוב לבית המשפט המחוזי בירושלים, באמצעות עו"ד רחלי אדרי, כדי שיורה למשרד ראש הממשלה לפרסם את הוצאותיו בצירוף חשבוניות, כפי שמקובל בבריטניה ובארצות הברית למשל. השופט יגאל מרזל קיבל את עתירתנו והורה למשרד ראש הממשלה לפרסם בתוך 90 ימים את כל החשבוניות על הוצאות המשרד, כולל מעונות ראש הממשלה, לשנת 2014. מאז חלפו כבר חמישה חודשים.

תחילה, משרד ראש הממשלה סירב להעביר לתנועה את כל החשבוניות של הוצאות המשרד בטענה כי חשיפת שמותיהם של נותני השירותים עלולה לפגוע באינטרסים ביטחוניים ובספקים אסטרטגיים של המשרד. בבית המשפט אפילו נערך בעניין דיון בדלתיים סגורות, כשאנחנו ממתינים מחוץ לאולם.

ואולם בפסק הדין קבע השופט מרזל כי הנימוק הביטחוני אינו יכול לעמוד בדרכו של זכות הציבור לדעת, והוסיף כי משרד ראש הממשלה יכול להימנע רק מפרסום שמות הספקים בחשבוניות הרגישות מבחינה ביטחונית.

חבל שנאלצנו שוב להגיע לבית המשפט בשביל לדרוש את רמת הפירוט הראויה לדעתנו בפרסום המידע, וחבל שפסק הדין לא מכובד על ידי ראש הממשלה. כידוע, אנחנו אלה שמממנים את ההוצאות האלה, וזכותינו לראות את החשבוניות שעבורן נדרשים החזרים מכיסנו.

 

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il