fbpx

לשכת נתניהו מציגה: הוצאות מעונות ראש הממשלה לשנת 2015: ההוצאות ירדו – ההסתרה גדלה

בעקבות פניית התנועה, קיבלנו את הוצאות מעון ראש הממשלה ברמת פירוט נמוכה ממה שלה התחייבו בעבר, ובתוספת הר של תירוצים. נאלץ להמשיך להיאבק

20 בנובמבר 2016

המידע שקיבלנו מלשכת נתניהו:

הוצאות מעונות ראש הממשלה ל-2015

הר של תירוצים – זו מה שיש בתגובת משרד ראש הממשלה לבקשת חופש המידע שהגישה התנועה לחופש המידע לחשיפת הוצאות המעונות בשנת 2015. משרד ראש הממשלה הוציא על מעונותיו של בנימין נתניהו יותר מ-16 מיליון שקל בשש השנים האחרונות. אנחנו ביקשנו לדעת על מה הוציאו את הכסף הזה. בקשות דומה הגשנו גם ליו"ר הכנסת ולבית הנשיא  – והן זכו להתייחסות ראויה. רק משרד ראש הממשלה מערים קשיים ומתרץ תירוצים, כדי שלא לחשוף על מה כולנו משלמים.

הם השיבו לנו שיש להם קושי לאסוף את המידע ולהנגיש אותו לציבור, "הקצאת משאבים בלתי סבירה" הם קוראים לזה. הם משתמשים בכספי ציבור ולא טורחים שיהיה תיעוד מסודר? הם באמת מצפים מאיתנו להאמין שההוצאות והחשבוניות לא מאורגנות במחשב וניתן להוציא, לפחות את רוב המידע, בלחיצת כפתור?

גם הטענות שחשיפת חלק מהמידע יחשוף תמונה מעוותת, לא עומדות במבחן החוק או המציאות. הרשות חייבת לחשוף כל מידע שיש באפשרותה לחשוף. קשה לכם להתמודד עם העובדה שכסף ציבורי לא יכול להיות מבוזבז במחשכים, אל תשתמשו בו. שימוש בכסף ציבורי, דורש חשיפה ציבורית. אי אפשר לחמוק מכך ולא צריך.

אנחנו נמשיך להיאבק.

התקשורת מסקרת בהרחבה:

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il