fbpx

ייצוג הולם בוועדות ציבוריות

31 בדצמבר 2017

בעקבות פניית התנועה לחופש המידע, התקבל מידע מכמה משרדי ממשלה הנוגע לייצוג הולם במשרדי הממשלה השונים. ודאי לא תופתעו לשמוע שעל אף שמדובר בדיווח חובה למשרד לשוויון חברתי, מרבית המשרדים לא סיפקו תשובות מספקות.

 

ועדות ציבוריות – מענה כנסת

ועדות ציבוריות – משרד ירושלים ומורשת תשובה

ועדות ציבוריות – המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה

ועדות ציבוריות – מענה משרד האנרגיה

ועדות ציבוריות – מענה משרד הבינוי והשיכון

ועדות ציבוריות – מענה משרד הכלכלה

ועדות ציבוריות – מענה משרד הכלכלה

ועדות ציבוריות – מענה משרד המדע והטכנולוגיה

ועדות ציבוריות – מענה משרד העלייה והקליטה

ועדות ציבוריות – מענה משרד הפנים

ועדות ציבוריות – מענה משרד התקשורת

ועדות ציבות – מענה משרד התקשורת 2

ועדות ציבוריות – מענה משרד התקשורת 1

בקשת המידע שהוגשה

פורסם תחת:

כללי

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il