fbpx

אף מילה על שקיפות – משרד החינוך הודיע על מערכת מדידה שתחליף את בחינות המיצ"ב בלי להתחייב לפרסם את התוצאות לציבור

המשרד החליט להפר את החלטת בית המשפט ולא לפרסם את תוצאות מבחני המיצ"ב לאחר שב-2018 התגלו בהם זיופים. אנו חוששים שבכוונת המשרד להמשיך להסתיר את תוצאות המבחנים החדשים עליהם הוא הודיע - ולצפצף על החלטת בית המשפט העליון

1 בנובמבר 2019

מאז 2012 נאלץ משרד החינוך לפרסם את תוצאות מבחני המיצ"ב בכל בתי הספר בארץ, בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעתירה שהגישה התנועה ועמותת הל"ה לחינוך בשכונות ובפריפריה. המשרד החליט להפר את החלטת בית המשפט ולא לפרסם את התוצאות לאחר שב-2018 התגלו זיופים במבחני המיצ"ב. המשרד גם הקפיד להסתיר את שמות בתי הספר שבהם התגלתה ההונאה.

ועדה בראשות מנכ"ל המשרד גיבשה מודל הערכות חדש שיחליף את המיצ"ב, שלא כלל כל התייחסות לפרסום התוצאות של הבחינות החדשות.

לנו זה נראה כמו ניסיון נוסף להסתיר מהציבור את תוצאות המבחנים ברמה הבית-ספרית. מדוע המשרד לא מצא לנכון להתייחס לסוגיית הפרסום של אותה מדידה חדשה. אחרי שבית המשפט העליון קיבל את עמדת התנועה והורה למשרד החינוך לפרסם את תוצאות בחינות המיצ"ב לפי בתי ספר, אנו מצפים כי המשרד יכבד את הפסיקה גם במערכת המדידה החדשה.

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il