fbpx

מידע שהושג בנושא ‘פשיעה’

התביעה המשטרתית

נתונים מפורטים לפי קבוצות עבירה ויישוב של עבירות חשיפה. בנוסף, טבלה מצומצמת יותר של כלל התיקים במשטרת ישראל בשנים 2013-2018. הנתונים כוללים מספר התיקים שנפתחו, נסגרו, עילות הסגירה ומספר כתבי האישום שהוגשו ע"י התביעה המשטרתית.

לנתוני התביעה המשטרתית

אכיפה ומעצרים של בני העדה האתיופית

שיטור יתר? מאז פרוץ מחאת הישראלים יוצאי אתיופיה בשנת 2015, במשטרה ובפרקליטות הבטיחו לבצע שינוי מדיניות בכל הקשור לשיטור יתר של בני העדה על ידי המשטרה. לפי נתונים שפורסמו הערב (חמישי) במהדורה המרכזית, שינוי גדול במדיניות המעצרים – לא היה.

המחאה האחרונה של בני העדה האתיופית נגד המשטרה פרצה לאחר אירוע הירי בו נורה למוות יהודה ביאדגה. נתונים משטרתיים שהגיעו לידי "התנועה לחופש המידע", לבקשת אגודת יהודי אתיופיה, מגלים כי למרות ההבטחות לא חל שינוי משמעותי בכמות המעצרים. הנתונים עוסקים בעבירה של "תקיפת שוטר" שלטענת פעילים יוצאי אתיופיה משקפת היטב את שיטור היתר לו זוכים בני העדה. הטענה הרווחת היא שהשוטרים מגיעים ומכים יוצאי אתיופיה ואז חוזרים לתחנה ופותחים נגדם תיק בגין תקיפת שוטר כדי לטשטש את מה שעשו.

לפי הנתונים, מספר תיקי תקיפת שוטרים נשאר די דומה בין 2012 ל-2018. בשנה הכי קלה נפתחו 531 תיקים, לעומת 608 בשנה הכי קשה. כלומר, בין השנים 2012 ל-2018 נפתחו בין 531 ל-608 תיקים פליליים בגין תקיפת שוטר נגד ישראלים ממוצא אתיופי. בשנים 2012 ל-2014, לפני המחאה, אחוז המעצרים בתיקים האלה עמד על 50 אחוזים. אחרי המחאה, בשנים 2016 ועד 2018, אחוז המעצרים בתיקי תקיפת שוטר עמד על 46 אחוזים. חל שינוי קל – אך ודאי שלא דרמטי.

איפה כן היה שינוי? באחוז כתבי האישום שהוגשו בתיקים הללו. בין השנים 2012 ל-2014 הוגשו כתבי אישום, בממוצע, ב-41 אחוזים מהתיקים שנפתחו בגין תקיפת שוטרים. אחרי המחאה, בין 2016 ל-2018, הוגשו בממוצע כתבי אישום ב-28 אחוזים מהתיקים. כפי שניתן לראות, הייתה ירידה חדה. בפרקליטות, שמגישים את כתבי האישום נגד אלו החשודים בתקיפת שוטרים, יישמו את השינוי שהובטח לבני העדה. במשטרה, כנראה שהדרך עוד ארוכה לשינוי אמיתי.

לכתבה בחדשות 12

לאייטם המצולם

למידע שהתקבל
נתוני מעצרים ואכיפה

לניתוח הממצאים
Ethiopians-short -presentation

בעקבות פניית התנועה – המשטרה חשפה לראשונה את מפת הפשיעה

בעקבות בקשה למידע שהגישה התנועה מפרסמת המשטרה לראשונה את מפת הפשיעה בישראל. מהנתונים עולה כי מי שגר בערים הגדולות חשוף יותר לפשיעה. מתברר שתל אביב מובילה כמעט בכל מדד פשיעה עם 49,248 תיקים פלילים שנפתחו ב-2009. בירושלים נפתחו 34,834 תיקים פלילים, בחיפה 22,512 ובבאר שבע 13,463.

לדו"ח המלא על הפשיעה בישראל בשנים 2005-2009

לכתבה על הדו"ח בערוץ 10

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il