דילוג לתוכן העמוד

חדשות

בית המשפט: על המשטרה לפרסם את נוהלי השימוש במכת"זית, באלות וברימוני הלם

ניצחנו. המשטרה תפרסם במלואם את נהלי השימוש באמצעים לפיזור הפגנות. בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את עתירת האגודה לזכויות האזרח והתנועה לחופש המידע, והורה למשטרה לפרסם בתוך 45 ימים את נהליה בעניין השימוש במכת"זית, אלות ורימוני הלם – ללא השמטות וללא מחיקות. נהלים אלה – שהיו גלויים במלואם בעבר – פורסמו על ידי המשטרה לפני כשנתיים באופן חלקי בלבד (בעקבות עתירה של האגודה לזכויות האזרח), אך המשטרה החליטה להסתיר מידע משמעותי הנוגע לאופן הפעלת האמצעים. כך למשל הוסתר המידע בנוגע לטווח המותר להפעלת המכת"זית, המיקום שאליו מותר לכוון אותה, המגבלות על הפעלת רימוני ההלם והאופן שבו מותר להשתמש באלה.

השופט יורם נועם קבע בפסק הדין כי למידע שהוסתר יש חשיבות רבה הן לפרט והן לציבור, וכי הסתרתו מונעת מהציבור את הזכות לבקר באופן ענייני ומקצועי את פעילות המשטרה ונהליה: "מדובר במימוש זכות הציבור לדעת, הנוגע לזכויות יסוד של כבוד האדם וחירותו, של השמירה על שלמות הגוף ושל חופש הביטוי, זאת בעת הפעלת כוח פיזי על ידי המשטרה כלפי אנשים, באמצעות האמצעים האמורים, במהלך התמודדות עם הפרות סדר בהפגנות ובהתקהלויות".

בית המשפט הדגיש שהשימוש באמצעים אלה בהפגנות ובהתקהלויות יוצר סיכון לפגיעות פיזיות קשות, לפגיעות באברי גוף רגישים ולפגיעה בעוברי אורח תמימים ובמי שמתגוררים בסביבה.

בית המשפט דחה את טענות המשטרה שלפיהן חשיפת המידע על אופן הפעלת אמצעי הכוח עלולה לפגוע באפקטיביות שלהם, תקשה על המשטרה להתגבר על הפרות הסדר, ועקב כך גם יפגע שלום הציבור וביטחונו, וקבע כי טענות אלו הן כלליות ולא נתמכו בביסוס עובדתי. בית המשפט גם אימץ את טענת הארגונים, שאפילו אם חשיפת המידע המוסתר תכביד על המאמץ המשטרתית בפיזור הפרות סדר, עדיין מדובר בפגיעה זניחה יחסית, שאינה שקולה כנגד הצורך החיוני בגילוי המידע ובפיקוח ציבורי. עוד נקבע שהעובדה שהנהלים פורסמו במלואם בעבר מטילה על המשטרה נטל כבד יותר להצדיק את ההחלטה להסתיר חלקים מהם, וכי המשטרה לא עמדה בנטל זה.

עוד ציין בית המשפט כי רימוני הלם, אלות ומכת"זית משמשים פעמים רבות לפיזור הפגנות חוקיות שגלשו להפרת סדר בגלל מפגינים בודדים, אבל מעגל הנפגעים הוא גדול בהרבה וכולל את כל מי שיצא לממש את חופש הביטוי שלו ואף את העוברים והשבים שנקלעו למקום. "גם אם חלק מהמשתתפים בהפגנה נוטלים חלק פעיל בהפרת הסדר, אגב התגרות בשוטרים והתססת האחרים תוך ניסיון להתחמק מפגיעה בהם באמצעים השונים, הרי שאין בהתנהגות קומץ זה כדי להצדיק פגיעה בזכותם של רבים אחרים, ובכללם עוברי אורח והציבור בכללותו, למידע חיוני הדרוש לפיקוח על השימוש באמצעים, לביקורת על המשטרה ולהגנה על הזכות לשלמות הגוף", נכתב בפסק הדין.

עורכות הדין אן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח ורחלי אדרי מהתנועה לחופש המידע בירכו על פסק הדין ומסרו: "למשטרה יש סמכויות מרחיקות לכת, לרבות הפעלת כוח עצום ואמצעים מרחיקי לכת נגד אזרחים. בחברה דמוקרטית חייבת להיות שקיפות מלאה לגבי המותר והאסור בעת השימוש באמצעי הכוח שבידי המשטרה כדי להבטיח ביקורת ופיקוח על המשטרה וכדי לממש את הזכויות הבסיסיות לשלמות הגוף, לחיים ולחופש הביטוי והמחאה".

פסק הדין

פסק הדין

לעתירה שהגשנו

להליך המשפטי שניהלנו