fbpx

ניצחון לתנועה – רשם העמותות ייאלץ לפרסם את שמות העמותות שהתורמים שלהן נהנים מחיסיון

בדיון שנערך בבית המשפט בעתירה שהגישה התנועה הסכים הרשם להעביר לתנועה בתוך 15 ימים את שמותיהן של 16 עמותות שביקשו וקיבלו חיסיון על התרומות שלהן

23 במאי 2012

רשם העמותת יעביר לתנועה לחופש המידע את שמותיהן של 16 עמותות שלהן התיר בשנתיים האחרונות שלא לחשוף את שמות התורמים שלהן – כך קבע בית המשפט המינהלי בירושלים שדן בעתירת התנועה. המידע יועבר ללא תשלום ובתוך 15 ימים. השופט, יגאל מרזל, קיבל את הפשרה אליה הגיעו הצדדים והורה למחוק את העתירה. את התנועה לחופש המידע יצגה בדיון עורכת הדין אפרת רחף.

לפני כשנה פנתה התנועה למשרד המשפטים בבקשה כי יעביר לה – על פי חוק חופש המידע –  את רשימת העמותות שלהן התיר שלא לפרסם את זהות התורמים בחמש השנים האחרונות. משרד המשפטים דחה את הבקשה בטענה שהיענות לה מצריכה "השקעת משאבים בילתי סבירה". בתגובה עתרה התנועה לבית המשפט.

"עניינה של עתירה זו בדחיית בקשה למידע בעניין סמכותו של רשם העמותות להטיל חיסיון על שמות תורמים לעמותות. בקשה זו נדחתה בתירוץ סתמי, כוללני ומופרך על פניו בדבר 'הקצאת משאבים בלתי סבירה', באופן שיאפשר לרשם העמותות להמשיך ולפעול במחשכים וללא כל עין בוחנת לגבי אופן הפעלת שיקול דעתו ביישום הסמכות האמורה", כתבו בפתח העתירה עורכי הדין אילן יונש ואפרת רחף, המייצגים את התנועה לחופש המידע. בעתירה נטען כי דווקא בשל הדיון הציבורי שהתעורר באחרונה בשאלת המימון לעמותות "יש לגרום לשקיפות מרבית וחסרת פניות של כל מידע אפשרי בתחום מימון העמותות".

על פי תחקיר שפורסם ב"הארץ" מתברר שיש בישראל לא מעט עמותות שמקורות המימון שלהן עלומים, באישורו של רשם העמותות. אחת מהעמותות שנהנית מחסיון כזה היא עמותת אלע"ד שמקבלת עשרות מיליוני שקלים בשנה ליהוד את  עיר דוד במזרח ירושלים, מבלי שהיא נדרשת לחשוף את זהותם של התורמים לה. העמותה קיבלה את הזכות שלא לפרסם את שמות תורמיה, לאחר שרשם העמותות קיבל את הסברי העמותה כי פרסום שכזה עלול לפגוע בה ובתורמיה. אולם, רשם העמותות סירב למסור כמה עמותות נוספות קיבלו את החיסיון ומי הן.

פורסם תחת:

חדשות, פסיקה

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il